vrijdag 11 oktober 2013

Libertarische partijen richten pan-Europese partij op

Zaterdag 28 september is in Utrecht de pan-Europese partij voor individuele vrijheid (EPIL: European Partij for Individual Liberty) opgericht


Politieke positionering van Libertarisme

PERSBERICHT van LP


Hiertoe werd door vertegenwoordigers van de Nederlandse Libertarische Partij, de Duitse 'Partei der Vernunft', de Spaanse 'Partido de la Libertad Individual' en de Franse 'Parti Libéral Démocrate' een samenwerkingsovereenkomst getekend: de 'Utrecht declaration and covenant of European Classical liberal and Libertarian parties'.

De roep om meer individuele vrijheid wordt door heel Europa steeds luider. De in EPIL samenwerkende politieke partijen strijden in de diverse landen voor een een politiek gebaseerd op Laissez faire-kapitalisme: vrijheid, souvereiniteit en het recht op zelfbeschikking voor ieder individu zijn de speerpunten van deze partijen.

Daar waar binnen de EU juist sprake is van een immer groeiende overheidsinvloed en daardoor steeds minder ruimte voor het individu. Vanwege de Europese kredietcrisis wordt ook het gebrekkige democratisch gehalte van de EU steeds duidelijker. De macht centraliseert zich steeds meer in Brussel, daar waar Libertariërs juist pleiten voor decentralisatie.

EPIL is opgericht om ook in EU-verband sterker te staan en een vuist te maken tegen deze onwenselijke ontwikkeling in de EU. Met de aankomende Europese verkiezingen in aantocht is er een sterke behoefte om van elkaar te leren en elkaar op diverse fronten te versterken.

Naar verwachting zullen op korte termijn meerdere Libertarische partijen uit Europa zich aansluiten bij EPIL. Uiteindelijk zal EPIL zich ook in het Europees parlement als Europese fractie kunnen presenteren. De deelnemende partijen: