zondag 29 juni 2014

IMF zet plan door voor afromen spaartegoeden

Het Internationale Monetaire Fund (IMF) maakt serieus werk van het in de herfst van vorig jaar gelanceerde plan om de monetaire crisis op te lossen door de spaarder te bestelen


Het doorgaans welingevoerde Duitse dagblad Die Welt spreekt zelfs van een nieuwe onteigeningsronde van de spaarder ('neue Enteignungsrunde für Sparer'). Nu is de gedachte om de monetaire crisis op te lossen door spaargeld te onteigenen niet nieuw. In haar policy paper van oktober 2013 noemde het IMF dit als een serieuze mogelijkheid, al betrof het toen een éénmalige belasting van tien procent op de spaartegoeden. (Bron)10 oktober 2013


IMF maakt geesten rijp voor greep in spaargeld

Het is zover. De NWO is bij monde van het IMF de geesten rijp aan het maken voor minder subtiele vormen van gelegaliseerde plunder dan inflatie. De Fed zowel als het ECB vinden het wel even goed met de QE's en de LTRO's. Konden de consequenties van het draaien van de geldpersen in eerste instantie nog inter-bancair blijven, uiteindelijk sijpelen ze door in de echte economie.

Een tijd lang konden politici nog de aandacht afleiden met wijzen op hun draaideurcollega's, de evil bankers, maar nu is de tijd rijp dat het doek valt voor de werkelijke daders: politici zelf. Hun misdaad: het kopen van stemmen middels valse beloftes aan de kiezer dat voorzieningen en de verzorgingsstaat op peil kunnen blijven terwijl de groei wordt beperkt tot een 'duurzame' 0,5% per jaar. 

Dit soort postmodern wensdenken hoort thuis in een ander universum! Ondanks ontkenning en geconstrueerde perceptie hebben waarheid en realiteit de vervelende gewoonte uiteindelijk de kop op te steken. Een gratis lunch bestaat niet: de klapsigaar komt uit eigen doos! 

In tegenstelling tot wat socialisten en misgeinformeerden denken, heeft de staat geen kapitaal. Waarde wordt gemaakt en vermeerderd in de private sector. Slacht de kip die gouden eieren legt en de verzorgingsstaat wordt ineens bijzonder onduurzaam. 

Falende banken werden met belastinggeld kunstmatig in leven gehouden omdat ze massaal staatsschulden moesten opkopen met versgedrukt geld ten koste van de waarde van privaat spaargeld en pensioenen. Het einde van deze stiekeme vorm van diefstal is nu dan toch blijkbaar in zicht. 

Nu het bedrijfsleven al aankijkt tegen de tweede crisisheffing, is dan toch ook de beurt gekomen aan het afromen van het spaargeld van gewone burgers.

Socialisten maken de geesten al enige tijd rijp met de drogrede over afromen van "dood kapitaal", met de leugenachtige legitimatie dat "de rijken steeds rijker worden" en de ethiek dat "belastingbetalen een goede daad" is.
Nu bijna overal in de wereld de staatsschuld enorm is opgelopen, krijgen steeds meer landen belangstelling voor een bijzondere, eenmalige heffing van 10 procent op particulier vermogen. 
Met de heffing kan de hoge staatsschuld in een klap worden teruggedrongen tot een houdbaar niveau. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een woensdag gepubliceerd rapport over belastingsystemen. 
Voor een groep van vijftien eurozonelanden zou een eenmalige vermogensheffing van 10 procent voor huishoudens met een positief nettovermogen nodig zijn, om de staatsschuld terug te dringen tot het niveau van voor de crisis. Hoe een dergelijke heffing er in de praktijk zou uitzien vertelt het IMF niet, maar vermoedelijk zal dit neerkomen op een forse aanslag op de spaartegoeden van de rijkere huishoudens. 
Het IMF veronderstelt enigszins optimistisch dat onwenselijk uitwijkgedrag zou kunnen worden vermeden, mits deze vooralsnog theoretische heffing wordt doorgevoerd voordat huishoudens hun vermogen in veiligheid kunnen brengen. Bovendien moeten de huishoudens er dan ook nog op vertrouwen dat er niet nog eens een tweede of derde heffing zal komen.
Lees het allemaal (bron) en IMF FISCAL MONITOR Tax Policy Can Help Countries Turn Corner on Debt


Niet missen! Boek! De Tragedie van de Euro (gratis PDF)


Gerelateerd