dinsdag 6 januari 2015

Thomas Sowell: De waarheid over multiculturalisme

Professor Sowell geeft zijn zienswijze op postmoderne ideeen over multiculturalisme, diversiteit en de laatste mind fuck, 'sociale gerechtigheid'.Thomas Sowell legt het verschil uit tussen de objectieve kwaliteitsstandaard en de postmoderne subjectieve standaard, waarbij verwacht wordt dat de realiteit zich aanpast aan de laagste gemene deler.

UPDATE: Multiculturalisme is in de kern racistisch! De standaard wordt naar beneden bijgesteld, naar het niveau van de laagste presteerder. Intellectuelen in het onderwijs maken enorme fouten en verpesten de geesten van hele generaties, zonder er ooit voor afrekend te worden. De huidige generatie zwarten in de VS en Europa wordt gehandicapt, doordat Westerse maatschappijen de opzettelijk minderwaardige subcultuur blijft cultiveren uit angst voor racist te worden uitgemaakt. De bedenkers waren vaak onbeschaamde racisten. Het resultaat is tragisch.

24 nov. 2013

Thomas Sowell en de "De oorlog tegen prestatie"


Determinisme op basis van genetica is erg populair. Maar klopt die theorie? In 1984 deed Dr. Thomas Sowell uitgebreid onderzoek naar het economische lot van rassengroepenThomas Sowell vertelt in Firing Line waarom cultuur zo bepalend is. Deel 2, deel 3, deel 4.

Thomas Sowell schrijft in "The War Against Achievement":
Een vriend stuurde me pas een link naar een inspirerende video over een zwarte jongeman die zonder armen is geboren. De video laat zien hoe hij naar zijn werk gaat, in tegenstelling tot het record aantal mensen met een uitkering, die er minder slecht aan toe zijn. Hoe gaat deze jongeman naar zijn werk? Hij stapt in zijn auto en rijdt ernaar toe. De bestuurt de auto met zijn voeten. Wat voor werk doet hij? Hij ontwerpt raceauto's (...) Het doet denken aan het verhaal van Helen Keller, die een universiteitsstudie deed en een carriere had, ondanks dat ze doof en blind was. Haar verhaal wordt verteld in boeken, in televisiedocumentares en in een film, "The Miracle Worker". Maar onze cultuur is zo veranderd sinds die tijd dat het verhaal over de jongeman zonder armen waarschijnlijk weinig publiciteit zal krijgen. Helen Kellers prestatie werd gezien als een inspiratie voor anderen, maar de prestatie van deze jongeman is meer een bedreiging voor de heersende ideologie. (Bron


29 okt. 2013


Rassenzwendelaars maken mensen kreupel


Hier een gedeelte uit een recent artikel van Dr Thomas Sowell: "The Race Hustlers Among Us"

Sommigen proberen uit te leggen waarom Aziaten en Aziatische Amerikanen slagen in onderwijs en economie aan de hand van speciale karakterestieken die ze zouden hebben. Dat kan waar zijn, maar hun succes kan ook uitgelegd worden door wat ze niet hebben, namelijk 'leiders' die ze vertellen dat het systeem tegen ze werkt, of dat ze geen schijn van kans hebben zonder deze 'leiders'. Die leiders zijn als de mensen die zeiden dat de wet van de aerodynamica aantoont dat de bij niet kan vliegen. Degenen die geloofden wat de leiders zeiden, hebben nooit leren vliegen. Een aantal jaren geleden beleefde ik een pijnlijk moment toen een zwarte jongeman me vroeg: "Zelfs als ik afstudeer, wat voor hoop is er dan voor mij?" In de jaren 50 toen ik zelf student was ben ik zulke hopeloosheid nooit tegengekomen, hoewel er toen meer rassendiscriminatie was dan nu. We wisten dat er obstakels waren, maar we waren vast van plan die te overwinnen (Bron)


27 okt. 2013

Zijn ras en cultuur bepalend voor een sociale groep? 

Wordt het economische lot van een raciale groep bepaald door zijn sociale omgeving? En zijn interne patronen hetzelfde voor een bepaalde groep over de hele wereld? Via een internationaal netwerk waarmee hij de verschillen bestudeerde, lanceerde Sowell (Wiki) een nieuwe benadering voor deze studie waarbij hij gebruik maakte van zowel historische gegevens als empirische data. De resultaten zijn fascinerend en soms verrassend. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld dat sociale en economische patronen bij Italianen in Australie en Argentinie in veel gevallen lijken op die van Italianen in Italie en de VS. En hoewel zwarten in Brazilie niet te maken hebben gehad met de segregatie in de VS, zijn de economische verschillen tussen zwarten en blanken in Brazilie veel groter.

NB: Om misverstanden bij voorbaat weg te nemen, dit onderzoek gaat over groepen. Het is essentieel dat we ons het volgende goed blijven realiseren. Een gemiddelde of een gemene deler van een groep zegt niets over de capaciteiten van een individu. Een genie is een genie, onafhankelijk hoeveel idioten deel uitmaken van zijn groep; een idioot is een idioot, hoeveel genieen zijn raciale groep ook mag voortbrengen.

De eigenschappen van groepen zijn dus niet bepalend voor een individu. Omdat een mens de vrijheid heeft om na te denken over zijn beslissingen is dit wat
 hem uiteindelijk bepaald. Dit hangt samen met zijn waarden. De standaard daarvoor wordt bepaald door zijn mens- en wereldbeeld en hoe hij in het leven staat. Dit is nooit aangeboren (zoals ras), maar kan wel zijn aangeleerd (zoals geloof). Uiteindelijk staat het hem vrij deze waarden te houden of te verwerpen. 

The Economics and Politics of Race bij Bol.com

Door dezelfde auteur, "Basic Economics"

Gerelateerd