dinsdag 29 april 2014

UvA weigert naam hoaxwetenschapper te onthullen

De bal kwam aan het rollen met Diederik Stapel. Sindsdien is hoax wetenschap, activisme onder de dekmantel van objectieve kennis, aan de orde van de dag. De opmerkelijkste gevallen worden hier bijgeschrevenDiederik Stapel is terug! Het lukte de sociaal psycholoog helaas niet om zijn hoogwaardige ethische doelstellingen ondergeschikt te maken aan de principes van de wetenschap; hij geeft kapitalisme de schuld, "quick and dirty" vooroordelen en stereotypering (ofzo) (voor meer over Stapel, scroll helemaal naar de bodem).

UPDATE: Diederik Stapel de tweede meldt zich:

Een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft de data van zijn onderzoek gemanipuleerd. Het college van bestuur van de UvA besloot het wetenschappelijke artikel dat er uit voortkwam terug te trekken. De UvA wil niet bekend maken om welke hoogleraar het gaat, maar NRC schrijft dinsdag dat het gaat om hoogleraar sociale psychologie Jens Förster en zijn collega Markus Denzler. Het besluit van de UvA volgde op een advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI vond data in het onderzoek waar iets niet mee in orde lijkt en concludeert dat er bij één van de publicaties iets niet klopt. Wat er precies mis is met de publicatie is nog onduidelijk, de onderzoeksbevindingen van LOWI zijn nog niet openbaar gemaakt. Klacht Het onderzoek van het LOWI is ingesteld naar aanleiding van een klacht over drie artikelen van Förster, waarvan er één samen met Denzler is geschreven. (Bron)2 april 2014

KNAW nixt postmodern 'zelfplagiaat'

Een groot onrecht is voorkomen. Alhoewel, het onderzoek naar het 'zelfplagiaat' van Nijkamp gaat gewoon door. Postmodernisme is erop gemaakt om de ideologie door te drijven tegen alle recht en logica in.

De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) beoordeelt zelfplagiaat niet als plagiaat. De KNAW adviseert om deze term helemaal niet meer te gebruiken. Het advies komt naar aanleiding van de recente ophef rondom Peter Nijkamp, professor in de ruimtelijke economie van de Vrije Universiteit (VU), die meerdere keren zijn eigen werk zonder bronvermelding zou hebben geciteerd in wetenschappelijke artikelen. Een commissie van de KNAW heeft gekeken naar het ''grijze gebied" tussen plagiaat en correct hergebruik van teksten, ideeën en onderzoeksresultaten. Bij hergebruik van eigen teksten is bronvermelding wenselijk, maar niet altijd noodzakelijk, schrijft de KNAW. De wetenschappelijke organisatie beveelt aan om in een volgende versie van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bredere richtlijnen op te nemen over correct hergebruik van eerder gepubliceerd materiaal. (Bron)17 januari 2014

'Zelfplagiaat' en 'You didn't build that!'

Navraag bij de heren h/t @AndreVanDelft en @Johaster wijst uit dat de schuld ligt bij het fenomeen van de coproductie. Dit bewijst weer eens dat intellectueel werk individueel moet gebeuren. Door het collectivisme ontstaat een oxymoron als "zelfplagiaat". Maar een eigenaar moet kunnen beschikken over zijn intellectueel eigendom zoals hij wil. We hebben hier te maken met het fenomeen, "You didn't build that!", berucht gemaakt door Barack Obama in de context van het ondernemerschap. Deze logica, in de grond een ontkenning van vrije wil, is als volgt: je moet niet denken dat je zelf iets kan bereiken, want je hebt gewoon geluk gehad; alles is totstand gekomen in samenwerking met een onduidelijk collectief (meestal 'de maatschappij' of 'de overheid'). Lees alles over dit egalitair nihilisme in Koppensnellen Boven Het Maaiveld. Meer over Peter Nijkamp en zelfplagiaat hier en hier.


15 jan. 2014

Van plagiaat beschuldigde econoom: "van de zotte"

De van plagiaat beschuldigde VU econoom Peter Nijkamp heeft van zich laten horen (log op 7 jan. jl.). En eerlijk gezegd, het lijkt erop dat hij een punt heeft. Zelf-plagiaat?
VU-econoom Peter Nijkamp, die er van wordt beschuldigd (zelf)plagiaat te hebben gepleegd, noemt de beschuldigingen dat hij (zelf)plagiaat zou hebben gepleegd "van de zotte". ''Een artikel met twintig auteurs is in diverse disciplines allang geen uitzondering meer (...). En in die productie zitten altijd elementen uit het verleden; niemand begint 'from scratch'", aldus Nijkamp in zijn verweer op de website van het universiteitsblad Advalvas van de VU. Het is de eerste keer dat Nijkamp ingaat op de beschuldigingen. (Bron)


7 jan. 2014

VU verzweeg plagiaat Spinozaprijswinnaar

De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft maandenlang een plagiaatzaak rond een van haar topwetenschappers Peter Nijkamp stilgehouden. Het zou gaan om een proefschrift van de econome Karima Kourtit dat Nijkamp begeleidde. De VU hield lange tijd vol dat er niets ernstigs aan de hand is met het proefschrift, maar nu zou blijken dat niet alleen Kourtit maar ook Nijkamp blaam treft. De commissie die de zaak onderzocht, vond op meerdere plaatsen in het proefschrift plagiaat. (...) De Volkskrant meldt dat Kourtit al haar publicaties samen met oud-NWO-voorzitter Nijkamp schreef. (...) (Bron)

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam wil het hele wetenschappelijke oeuvre van professor ruimtelijke economie Peter Nijkamp laten onderzoeken. Nijkamp is onder meer oud-voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en oud-Spinozapremiewinnaar. Hij wil zelf niet reageren op het nieuws over het onderzoek naar zijn werk, aldus de VU. ''Er volgt nog een gesprek tussen het college van bestuur van de VU en professor Nijkamp. Daar zullen afspraken gemaakt worden'', aldus de woordvoerder van de VU op de vraag of Nijkamp zijn medewerking verleent aan het onderzoek. (Bron)


22 dec. 2014

Shock! Veel psychologen liegen best wel! 

Velen hebben de humaniora gekoesterd als 'wetenschappen' -- ongeveer zoiets als wetenschappelijk Marxisme, dus. De verontwaardiging is groot dat die geleerden het niet zo nauw blijken te nemen met de waarheid. Maar er is in die disciplines naar hun aard helaas geen standaard waar je waar en onwaar aan kunt toetsen. De verontwaardiging van de NOS is dus best wel vreemd. En dat 'sjoemelen' is op zich het bagatelliseren van een doodzonde in de wetenschap:
SJOEMELEN 1) Bedrog plegen 2) Frauderen 3) Knoeien 4) Niet eerlijk doen 5) Oneerlijk handelen 6) Oneerlijk zijn 7) Ritselen 8) Valsspelen 9) Zwendelen Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SJOEMELEN/1


1 dec. 2013

Pomo wetenschapper: mens is half aap, half varken

Deze claim vraagt om enige interpretatie: dit is waaarschijnlijk een poging, niet alleen om de mens te verlagen tot zoogdier, maar zelfs te downgraden tot het niveau van wat in de Koran de oorsprong van Joden wordt genoemd, "apen en varkens". Maar tja, de mens is slecht en MOET kapot voor de rechten van dode materie (a.k.a. de planeet).
Een van 's werelds leidende autoriteiten op het gebied van genetica zegt dat de menselijke soort is ontstaan nadat een chimpanzee neukte met een varken. De verbijsterende claim van Dr. Eugene McCarthy’s werd gedaan in een online artikel, maar het was niet duidelijk wanneer de bevindingen voor het eerst zijn gepubliceerd. Volgens de wetenschapper van de University of Georgia deelt de mens een aantal karakterestieken met chimpanzees, maar zijn er ook een aantal die niet overeenkomen met primaten. “Welk dier beantwoordt aan de eisen? Het antwoord is, de Sus scrofa – het gewone varken,” schreef hij. (Bron)
24 sept. 2013

Weer een fabulerende pomo-wetenschapper gekraaktPomo-wetenschap: Je onderzoek re-engineer je zo, dat de uitkomsten het gewenste resultaat ondersteunen. Werkt iedere keer dat het geprobeerd is! 

UPDATE:  Na Diederik Stapel is er nu de volgende pomo 'wetenschapper' die door de mand valt als kwakzalver zonder concept van waarheid en de wetenschappelijke methode.

De oud-hoogleraar Mart Bax van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere vormen van wetenschappelijk wangedrag, fraude en zelfplagiaat. Dat concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van historicus Michiel Baud in een maandag verschenen rapport.

De fraudezaak begon in 2002, maar ontplofte pas toen Frank van Kolfschooten in zijn boek ‘Ontspoorde Wetenschap’ uit 2012 een hoofdstuk besteedde aan Bax. De VU stelde pas in maart dit jaar een commissie aan om het werk van Bax te onderzoeken.

De hoogleraar antropologie zoog ruim 60 artikelen uit zijn duim. Daarnaast goot hij al eerder door hem gepubliceerd werk in een nieuw jasje door het van een nieuwe titel te voorzien en wat gegevens te veranderen. Met name bij een onderzoekproject over een klooster in Brabant is hij de fout in gegaan, evenals bij een onderzoek naar het bedevaartsoord Medjugorje in Bosnië.

Verder hebben diverse door hem gerapporteerde prestaties in werkelijkheid niet plaatsgevonden. Zo vermeldde hij op zijn CV dat hij cum laude was afgestudeerd en verkondigde hij dat hij lid was van een antropologisch genootschap en dat de BBC hem had geïnterviewd. Allemaal zaken die niet kloppen. Dat geldt ook zijn betrokkenheid bij het Srebrenica-onderzoek van het NIOD en advieswerk voor het Joegoslavië-Tribunaal.

Bax werkte tot zijn pensioen in 2002 een groot deel van zijn werkzame leven bij de VU. Voor de commissie staat vast dat de professor zich in zijn onderzoek schuldig heeft gemaakt aan verschillende vormen van slordig en misleidend gedrag. Daarbij trok hij sterke, soms zelfs onwaarschijnlijke conclusies.

De VU overweegt geen juridische stappen, 'omdat de betrokkene al geruimte tijd uit dienst van de VU is'. Het volledige onderzoeksrapport staat vanaf maandag online. (Bron)


Gerelateerd