zaterdag 21 september 2013

Spoedcursus Geschiedenis: Perzen en Grieken

Voor het broodnodig begrijpen van wortels en verbanden bieden we onze lieve lezers de komende dagen een Spoedcursus Begrijpende GeschiedenisVandaag: Perzen en Grieken.

Het eerste wat opvalt als je de kaartjes bekijkt, is dat er nog geen landsgrenzen zijn. De natuurlijke wereld anno van ongeveer 500 voor de jaartelling is een open, vrije ruimte, waarin nomadische en sedentaire stammen, stadsstaten en coalities strijden voor en om territoriale macht en invloed.

Soms is er tijdelijk een regionale oppermacht, die we imperium of keizerrijk zijn gaan noemen: een multi-ethnische eenheidsstaat onder centraal gezag. Dat was min of meer de situatie tot de Eerste Wereldoorlog, waarna de nationale staat de norm werd.

De wereld veranderde van open ruimte waarin ieder zijn ding deed, in een fluidum gevuld met staatsmacht. Dat is misschien de reden waarom wij ons de situatie van vrijheid steeds moeilijker kunnen voorstellen.Het Persische Rijk in 500 voor de jaartelling.De Griekse stadsstaten en hun invloedssferen geschakeerd rond de Aegeische Zee, in 421 voor de jaartelling.