maandag 30 september 2013

Klimaatwetenschapper hekelt IPCC-rapport

Vrijdag 27 september presenteert het VN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) het laatste rapport over mensveroorzaakte klimaatopwarming


Temperatuursvoorspellingen zijn over de jaren veel pessimistischer geweest dan de feiten rechtvaardigen.

UPDATE: Een top klimaatwetenschapper van het Massachusetts Institute of Technology heeft het nieuwe rapport van de IPCC gehekeld. De klimaatbureaucratie van de VN heeft de mensheid de schuld gegeven van klimaatwarming en heeft het feit dat het in 15 jaar niet gewarmd heeft, onder het tapijt geveegd. "Ik denk dat het laatste rapprt van het IPCC is afgedaald in de regionen van belachelijke onbegrijpelijkheid", zei Dr. Richard Lindzen tegen Climate Depot. "Ze verkondigen toegenomen vertrouwen te hebben in hun modellen, terwijl de verschillen tussen hun modellen en de observaties juist zijn toegenomen". (Bron)


26 sept. 2013

Duitse ambtenaren bedriegen de Europese burger

Wetenschappelijke data laten zien dat mondiale temperaturen niet stijgen zoals klimatisten hebben voorspeld. Het Intergovernmentele Panel Klimaatverandering (IPCC) staat voor een moeilijk keuze: de waarheid opbiechten en skeptici aanmoedigen, of de waarheid verzwijgen. Al 25 jaar doen milieuactivisten voorspellingen over het klimaatgeloof en luiden alarmbellen over het komende Amageddon door het broeikaseffect. Milieugekkies doen bittere voorspellingen van bijbelse proporties - voortdurende droogten, zondvloedachtige overstromingen en orkanen van ongekende omvang.

Maar het aantal mensen dat deze apocalyps nog gelooft is dramatisch afgenomen. Een poll namens Der Spiegel wijst op een enorme verschuiving in de publieke opinie. De waarheid heeft de irritante neiging aan de oppervlakte te komen. De Duitsers zijn over hun angst heen. Terwijl in 2006 een dikke meerderheid van 62% nog bang was voor glowball warming, is dat cijfer nu gezakt tot een magere minderheid van net 39%.

Gemiddelde temperatuur in 15 jaar niet gestegen

Een reden is waarschijnlijk het feit dat glowball warming met vakantie is sinds 1998, zoals de BBC in 2009 al erkende. De gemiddelde temperatuur is in 15 jaar niet meer gestegen, in weerwil van de computermodellen van de klimaatwerkers. Het IPCC zit in een lastig parket waar het zich uit moet zien te praten. In de gesubsidieerde groenindustrie kost iedere groene baan twee grijze banen, economieen lopen vast en het geld voor decadente verspilling is niet meer beschikbaar.

Vrijdag 27 september moet het IPCC het volgende tussenrapport uitbrengen. Geen van de rapporteurs mogen voor de publicatie publieke mededelingen doen. Pas na dagen delibereren in Stockholm vanaf 23 september achter gesloten deuren zal het IPCC de bevindingen bekendmaken.

Maar dit is zeker:  de voorspellingen zullen niet wezenlijk afwijken van de oude, maar ze zullen wel iets specifieker zijn. De enige aanpassing in de voorspellingen is de verwachte stijging van de zeespiegel.  Het nieuwe rapport zal voorspellen dat de kustwaters tegen het einde van de eeuw tussen de 29 en 82 centimeter zullen zijn gestegen.

Hoe zal de IPCC het gebrek aan opwarming verklaren? 

De cruciale vraag is, hoe zal het IPCC de 'opwarmingspauze' verklaren? En hoe betrouwbaar zijn de computermodellen waar de voorspellingen op gebaseerd zijn, als ze niet in staat zijn gebleken dit 'temperatuuroplateau' te voorspellen?

In de aanloop naar de onthullingen zijn de spanningen tussen de klimaatonderzoekers van het IPCC en de IPCC's vertegenwoordigers van regeringen hoog opgelopen. Met name de Duitse delegatie speelt een discutabele rol. De deelnemers zullen onderhandelen over een 30 pagina's tellend uittreksel voor beleidsmakers (de zgn. "Summary for Policymakers") uit het duizend pagina's tellende volledige rapport.  Teneinde bij de dragen aan de boodschap die van het uittreksel uitgaat, sturen regeringen ambtenaren uit de betreffende ministeries. In het geval van Duitsland betekent dit dat de delegatie bestaat uit ambtenaren van de federale ministeries van Milieu en Onderzoek.

De Duitse delegatie is duidelijk klimaatalarmistisch van aard. Maar dat is te simpel, volgens de Britse klimatoloog Mike Hulme van King's College Londen, die jaren ervaring heeft in de bureaucratie van de IPCC. Maar de Duitse politicus voor de Groenen, Hermann Ott, is tevreden met de Duitse houding. Sinds de regering van Helmut Kohl, zegt Ott, is er een consensus over het belang van klimaatbescherming die het mogelijk maakt dat er "veel continuiteit  en een hoge mate van expertise" is in het Duitse federale ministerie van Milieu.
Ondanks de tegenstand van veel onderzoekers blijven de Duitse ambtenaren van mening dat het belangrijk is niet de aandacht af te leiden van de effectiviteit van klimaatwaarschuwingen met discussies over de warmtestop van de afgelopen 15 jaar. Als je dat doet, zeggen ze, zou dat verlies aan aanhang opleveren die nodig is voor het implementeren van rigoreuze klimaatpolitiek. "Klimaatpolitiek heeft het element angst nodig", geeft Ott openlijk toe. "Anders zou geen politicus het onderwerp oppakken".

Wetenschap versus klimaatpolitiek

Ambtenaren van het Duitse federale ministerie van Onderzoek willen het liefst de hele discussie over de warmtestop uit het nieuwe uittreksel van het IPCC-rapport houden. "Bij klimaatonderzoek gelden veranderingen niet tot ze geconstateerd zijn over een periode van 30 jaar", zegt een gedelegeerde namens de Duitse onderzoeksminister Johanna Wanka van het CDU. Het milieuministerie is het daarmee eens: "Fluctuaties in het klimaat die niet langdurig zijn, zijn wetenschappelijk niet relevant".

Op z'n best zijn Duitse vertegenwoordigers bereid toe te geven dat "de snelheid van de klimaatverandering is vertraagd", een interpretatie die niet overeenkomt met de laatste bevindingen.

Duitslands meest vooraanstaande klimaatonderzoeker, de fysicus Jochem Marotzke, directeur van het Max Planck Instituut voor Meteorologie in Hamburg, vecht tegen de weigering om de feiten te erkennen. Marotzke, die ook president is van het Duitse Klimaatconsortium en de top wetenschappelijk gedelegeerde in Stockholm, heeft gezworen dit onderwerp voortvarend te zullen aanpakken. 

Hij zegt dat het IPCC de discussie moet aangaan over de warmtestilstand. Marotzke noemt de claim dat de stilstand  onder 30 jaar niet significant is, onwetenschappelijk. "Dertig jaar is een arbitrair geselecteerde periode", zegt hij. "Sommige klimaatfenomenen vinden plaats op een kortere tijdschaal, sommige op een langere".

Klimaatonderzoekers zijn schatplichtig aan de waarheid

Klimaatonderzoekers, voegt Marotzke toe, zijn niet schatplichtig aan milieupolitiek maar aan de waarheid. "Dat verplicht ons de onzekerheden in de voorspellingen duidelijk te maken", zegt hij. Het probleem van de onderzoekers: de klimaatmodellen hadden de plotsinge warmtepauze moeten voorspellen.

Verklaringen achteraf waarom de temperatuur al zo lang niet meer is gestegen zorgt alleen maar voor twijfel over de betrouwbaarheid van de voorspellingen. Desondanks zijn de meeste Duitsers hun vertrouwen in klimaatonderzoek niet verloren. Volgens de poll van Der Spiegel vinden 67% van de Duitsers de voorspellingen nog betrouwbaar.

Klimaatdogmatici zouden geen gelovigen zijn als ze toch niet zouden proberen hun ideologie te pushen en daar een aantal verklaringen bij te zoeken. Je vindt ze in het oorspronkelijke artikel van Der Spiegel. Klimaatpolitici binnen de IPCC zijn als de dood dat skeptici en boze lobbyisten van de grijze industrie "de wetenschappelijke onzekerheden zullen exploiteren voor hun eigen belang".

Klimaatpolitiek

Om ervoor te zorgen dat het IPCC de enige autoriteit blijft op het gebied van klimaatvoorspellingen, willen ze het complete rapport niet wereldkundig maken tot lang na de publicatie van het uittreksel; ze willen zelfs de transcripties van de onderhandelingen in Stockholm geheimhouden. Dit, ondanks de belofte van de IPCC hun leven te beteren, nadat de geloofwaardigheid ernstig werd aangetast na een aantal tenenkrommende fouten in het rapport van 2007.

Er werd beloofd voortaan belangenverstrengeling te vermijden. Maar wetenschappers die voorheen betrokken waren bij milieubewegingen houden nog steeds een leidende rol bij de samenstelling van het IPCC-rapport. Dat geldt tenminste voor twee "leidende, coordinerende auteurs" die verantwoordelijk zijn voor enkele hoofdstukken in het rapport.

Gebaseerd op een artikel uit Der Spiegel

Uitsmijtert:

"Global warming believers are feeling the heat"

by James Delingpole
(...) from the IPCC, it’s dynamite: the equivalent of the Soviet politburo announcing that command economies may not after all be the most efficient way of allocating resources. Which leaves the IPCC in a dilemma: does it ’fess up and effectively put itself out of business? Or does it brazen it out for a few more years, in the hope that a compliant media and an eco-brainwashed populace will be too stupid to notice? So far, it looks as if it prefers the second option – a high-risk strategy. (...)
Zo betaalt de Nederlandse burger het gelag van de Duitse obsessie met natuurpurisme, een  ethisch 'hoogstandje' dat blijkbaar alle middelen heiligt. Maar het kan nog erger! Duitse ambtenaren mogen de burgers in het Westen angst aanjagen en voorliegen, zodat de VN mondiaal welvaart kan herverdelen. Dit is de altruistische moraal van de klimaatmoralisten.

Wat onderbelicht blijft, is dat het gelieg en bedrieg van politici en hun ambtenaren de wetenschap een slechte naam aan het bezorgen zijn. Vrijheid is een hoge prijs voor de klimaatmoraal, maar het verlies van de rede als waarheidsarbiter is nog vele malen schadelijker!