zaterdag 24 augustus 2013

Snelrecht sloopt rechtstaat

Bij het snelrecht is de hele rechtspraakprocedure uit het uitvoeringssproces verwijderd. Er komt dus geen onafhankelijke rechter of verdediging meer aan te pasDe macht is verdeeld in een wetgevend, een uitvoerend en een rechterlijk orgaan, die nooit bij één en dezelfde persoon of instantie mag berusten

Was dit stukje staatsteevee al opgevallen? Datum van plaatsing: 25 januari 2013! Geeft niks, hoor. Iedereen is er doorheen geslapen, zzzzz, van ondergetekenden tot de beroepsgroepen, juristen en hulpverleners, van de Eerste tot de Tweede Kamer en de Raad van State aan toe. Terwijl we die er toch goed voor betalen! Om het over de afwezige media (behalve het itempje in deze video na), maar niet te hebben. Dat komt omdat het geframed wordt als "laten we de rechtsspraak eens wat minder stroperig maken", of "kijk ons es flink zijn want we gaan voetbalvandalen sneller straffen", "meer aandacht voor het slachtoffer". Inmiddels wordt de bodem onder de rechtstaat weggeslagen terwijl iedereen erbij staat te kijken. Waar gaat het precies om? Het gaat over Zo Spannend Slim Slordig Smerig Spoedig Mogelijk 'Recht' (ZSM)

Een van de waarborgen van de rechtstaat is de scheiding van machten, de Trias Politica; niet gewoon, leuk, omdat het kan, maar omdat de macht van de staat beperkt moet blijven wil een land vrij blijven. Zonder de deling van de macht in een wetgevend, een uitvoerend en een rechterlijk orgaan (die nooit bij één en dezelfde persoon of instantie mag berusten), is een natie onderweg een tirannie te worden. Dat is precies wat er hier aan de hand is.

Bij de snelrechtprocedure is het hele rechtspraaktraject uit het wetsuitvoeringsproces gehaald. Er komt dus geen onafhankelijke rechter meer aan te pas. Dat betekent dat er wel een aanklager en een vonnis is, maar geen verdediging (EVHR Art. 6 (PDF)), geen onafhankelijke rechter, en geen beroep! 

De overheid - dat is in de video ook te zien - doet alsof het om kruimelwerk gaat? Maar op de stite van de wakkere advocaten van De Haan lezen we dat het gaat om zaken waar tot 6 jaar op staat.

De middeleeuwen herleven! Burgers die onder valse voorwendselen worden meegevoerd door een batterij omes agent, die daarna gegijzeld, verhoord, belogen, geintimideerd, en tenslotte schandalig afgeperst worden door een postmoderne baljuw! Als je nu betaalt mag je weg, anders mag je het weekend op cel. Het lijkt de maffia wel! 

Deze staat is bezig een slag te maken van burgervriendelijk (dat is NIET hetzelfde als VRIJ) naar autoritair. Het is maar de vraag wanneer de volgende slag gemaakt wordt naar de zachte tirannie. Een overheid die niet weet wie ze is, die zichzelf geen beperkingen kan opleggen en wetteloos is, is een los kanon op het schip van staat. 

Typerend is het pragmatisme van de postmoderne overheidsmanager als Johan Bac, die net zo goed een collega had kunnen zijn van Mark Rutte bij Unilever. Hij snapt zijn functie helemaal niet. We hebben het probleem al eens eerder aangekaart in een posting over de rol van de overheid:
Omdat de aankoop van een product een vrijwillige keuze is, mag een bedrijf spinnen en framen om een product aan te prijzen. De overheid mag dat nooit vanwege haar monopolie! De Staat en het Volk verhouden zich uniek anders dan burgers onderling!
Niet alleen slopen ze de rechtstaat. De politie krijgt de Gouden Eik0l voor de meest cynische corporatistenhybride ooit: de hasjtak voor het innen van boetes is #PinnenMag

H/t @Nessea_

Gerelateerd