donderdag 8 augustus 2013

Propagandisten misbruiken slavernij voor hun agenda

De cultureel-Marxistische propaganda-machine geeft geen fok om slavernij. Het is maar een middel om blanken te belasten met een erfschuld en de holocaust op joden te bagatelliseren
De cynische agenda van The Post Online is een open boek. 

Slavernij en de holocaust zijn om te beginnen onvergelijkbare episoden uit de wereldgeschiedenis. Maar laten we ons daardoor niet laten afleiden van de essentie. De waarheid is, dat de beweging die heeft geleid tot het afschaffen van de slavernij geworteld is in de Verlichting. In het bijzonder Evangelisten hebben zich druk gemaakt over de emancipatie van slaven. Blanke Amerikanen hebben er een bloedige burgeroorlog om gevoerd. 


Maar wist je dat slavernij vandaag officieel nog bestaat? Dat is wereldwijd het geval in alle 57 islamitische landen. Meer dan 90 procent van alle slaven zijn zwarte Afrikanen. Bijna alle slaven worden tegen hun wil vastgehouden, worden gedwongen lange uren arbeidskracht te verlenen met weinig voedsel of hulpmiddelen. Velen worden mishandeld en gemarteld. 

Maar de wereld zwijgt erover. Niemand spreekt voor hen. De hypocrieten van The Post Online zul je er niet over horen. Want de daders zijn geen christenen of joden, maar de favoriete 'slachtofferklasse' van dit moment, moslims. 

   

Al meer dan 1400 jaar plunderen moslims de kusten in het zuiden van Afrika, meestal 's nachts. Ze vermoorden de volwassen stamleden en kidnappen de kinderen, jongens zowel als meisjes. De jongens worden gecastreerd zodat ze zich niet kunnen voortplanten. Dan worden ze ingelijfd bij legers of elders aan het werk gezet. De meisjes worden misbruikt als seksslaven (zie ook Live Blog Seksuele Jihad). 

Waarom accepteren we dat? Omdat de daders moslims zijn. Niemand doet er iets aan omdat dit niet strookt met het heersende realiteitsbeeld. Dat beeld stelt dat moslims een vredelievend en liefdevol 'volk' is; en dat christenen, joden en 'blanken' niet deugen.

Als Afrikaan, weet Obama ervan, maar hij zwijgt.

De oemah zwijgt omdat hun eerste loyaliteit is aan het moslimcollectief.

En Westerse politiek correcte klasse zwijgt over de slavernij van kinderen, het castreren van jongens en de verkrachting van meisjes, omdat het belasten van blanken met erfschuld en het bagatelliseren van de holocaust op joden belangrijker is dan waarheid en onrecht.