dinsdag 6 augustus 2013

NAZI'S EN HUN FANS ZIJN DROEFGEESTIGE LOSERS

Iedere ideologie die de vrije mens onderdrukt is in beginsel gevaarlijk om precies dezelfde redenen. Er is oprechtheid voor nodig om dat kritisch te blijven zien


De vrijwilligers van de Waffen SS hebben zich schuldig gemaakt aan een waslijst aan oorlogsmisdaden; niet de minste, de moord op honderden joden.

Metabloggen. Ik doe dit niet snel. Noch schrijven in de eerste persoon. Dit is de eerste keer. Het is niet bedoeld als een persoonlijk appel. De vraag is, of een beweging de intellectuele oprechtheid en het kritische denkvermogen heeft zich te ontdoen van elementen die er niet thuishoren? Na een fikse fittie vorige week werd de kwestie hier al aan de orde gesteld. Ik wil nu niet de filosofie gebruiken als instrument voor analyse. Dat is al vele malen gebeurd. Hier, en hier in historisch perspectief (waarvan overigens veel meer voorbeelden te vinden zijn).

De persoonlijke aanval van vorige week werd geleid door @DerMaterie en in zijn kielzog zijn alter ego @DeniedHumRights. Hij beroept zich ideologisch op @Wiking5 en een Frau Obersturmbannfuehrer elders in Europa, @PaulinaForslund; de laatste een soort Breivik wannabe, plus racisme maar minus de intellectuele vermogens.

Door een tip van @Moot053 vanmorgen viel de puzzel in elkaar (waarvoor dank). Wiking5 staat voor vijfde SS-Panzer-Division Wiking, waarover meer op de wiki. Het is duidelijk dat de bewondering voor de vrijwillige, buitenlandse SS niet van vandaag op gisteren is. Dit account bestaat sinds 8 december 2011. Zo'n adder prang je dus jaren aan je boezem als je niet oplet!

Op de wiki lezen we dat deze vrijwilligers (dus geen 'onschuldige' rekruten) aan het Oostfront gevochten hebben, met name in de Kaukasus, waar ze zich schuldig hebben gemaakt aan een waslijst aan oorlogsmisdaden; niet de minste, de moord op honderden joden in een kasteel nabij Zloczow. Bij de slachting moest nota bene worden ingegrepen door soldaten van het Duitse 295e Infanterieregiment! Fijne jongens, van de Waffen SS (niet te verwarren met de gewone SS).

Wat valt er eigenlijk te bewonderen aan deze losers? Nazi's waren domme Bierkelderfascisten, agrarische geitenbreiers, en multiculturele polylogisten. En ze verloren de oorlog ook nog eens van de gehate kapitalistische vrijheidscultuur die georienteerd is op the rugged individualist! (OK, de uniformen waren top en het lederwerk kan ermee door). 

Gevraagd hoe @Wiking5 staat ten opzichte van Israel, uitte hij zijn bewondering voor diens rol in het terugdringen van de islam. Natuurlijk, de joden zijn z'n cover! Maar waar hij niet van wil weten is de alliantie tussen de Nationaal Socialisten en de Mufti van Jerusalem, Haj Amin al Husseini, een soort verre oom van Jasser Arafat.

De paradoxen beginnen zich nu op te stapelen. We zien een narratief ontstaan op de twits: 
De tweeps die zeggen te begrijpen waarom de islam een gevaarlijke ideologie is, willen niet weten dat er binnen hun eigen geledingen nazibewondering en open racisme wordt verspreid. 
Maar de islam is gevaarlijk om PRECIES DEZELFDE REDENEN waarom IEDERE collectivistische ideologie een potentieel gevaar is. 
De misdaden van nazisme, communisme, etnisch nationalisme en islam zijn voldoende gedocumenteerd. Er zijn hele bibliotheken over beschikbaar. Ik wil er op deze plaats dan ook niet verder over uitwijden. Doe je huiswerk! Kennis is macht. 

Wat wel nodig is, is dat de rechtse beweging zelfreinigend vermogen laat zien zodat we niet in deze valkuil tuimelen. Wat 'rechts' precies is, wordt nog dagelijks bediscussieerd. Wat nodig is, is de intellectuele oprechtheid, niet selectief te shoppen in wat uitkomt maar wegkijken als de gevolgen niet in het beeld passen. Waarheid vinden is niet voor luilakken!

Racisme en lichamelijk geweld zijn rechtstreekse gevolgen van denken in groepen (in plaats van individuen), het geloof in inherente kennis (in plaats van verworven kennis), en het boerenidee dat genen de mens bepalen (in plaats van de inhoud van zijn geest). Voor nadere uitleg lees hier deel 1, deel 2.

De notie dat tirannie en rechtenschendingen alleen te bestrijden zouden zijn met meer tirannie en rechtenschendingen is natuurlijk zot. Dat snapt een kind van vier. 

Het antwoord op groepsdenken is individualisme; het antwoord op machteloosheid is vrije wil en rationeel denken; het antwoord op tirannie is vrijheid. En daglicht, veel zon en frisse lucht.

Gerelateerd