donderdag 15 augustus 2013

Ed Sinke schrijft rake column over de VVD

De VVD is senior partner in het kabinet Rutte II. Deze regering paart ideologisch amoralisme aan economisch afbraakbeleid. Nederland wankelt


Ed Sinke @EdSinke (VVD, ex oprichter TON)

Ed Sinke heeft in een column in De Volkskrant Rutte II gesloopt. Sinke neemt geen blad voor de mond. Hij somt op,
"de lasten worden verzwaard voor burgers en bedrijven, terwijl de overheid onveranderd te veel geld blijft uitgeven". (...) Het aandeel van de overheidsuitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) ligt boven de 53 procent [Red.: het werkelijke percentage ligt dichter bij 60%] en is groeiende, zeker nu de economie krimpt. 
Onze staatsschuld steeg in één jaar van 66,7 naar 72 procent van het bbp. (...) De verhoging van btw, accijnzen en assurantie- en energiebelasting heeft in combinatie met de inkomensafhankelijke huurverhoging geleid tot een inflatie van 3,1 procent (eurozone: 1,6 procent). 
De werkloosheid is opgelopen tot 8,5 procent. Het gemiddelde uurloon daalde met 6 procent sinds Rutte aantrad en de koopkracht holt achteruit. En dan is er nog de onbegrijpelijk slecht getimede beperking van de hypotheekrenteaftrek, die heeft geleid tot een complete stagnatie van de woningmarkt. (...) de afhankelijkheid van de overheid [groeit]". 

Ondertussen is een kwart van de Nederlandse huiseigenaars 'onder water' en leidt ons land aan een tekort aan bezuinigen, niet een teveel (Christian Schulz, Berenberg).

Tegelijk wordt er bezuinigd op liberale kerntaken van de overheid. Defensie is nagenoeg gedeconstrueerd. Het duo Opstelten en Teeven zijn bezig het liberale Nederland om te slopen in het politiestaatje Madurodam. De rechterlijke macht en de wetshandhavers zijn losse kanonnen op het schip van staat: de burger is er voor de staat, niet de staat voor de burgers.

Sinke stipt aan Rutte's onbegrijpelijke onderhandelsstrategie: natuurlijk, Nederland is coalitieland, maar het is te zot voor woorden dat je je eisen met de helft bijstelt, nog voor de onderhandelingen zijn begonnen. Dit is gewoon onintelligent, maar typerend voor de pragmatist, voor wie consensus de waarheid is!  "Rutte is een man die eerst alles weggeeft en pas dan gaat onderhandelen".

De pragmatische instelling van Rutte en grote delen van de huidige aanhang van de VVD, uit zich door het gebrek aan moraliteit. De principes van het klassieke liberalisme - individualisme en economische en sociale vrijheid - zijn vervangen door consensus en het minst haalbare: het gemiddelde van 100 kleuren grijs is de morele standaard geworden voor de waarden die de partij nastreeft.

Ook wat Rutte als persoon betreft schiet Sinke in de roos: "Hij is iemand die koste wat het kost aardig gevonden wil worden". Hij beschrijft het type van de occasionist, waar we in een eerdere serie postings een duiding van maakten. Deze mensen laten hun moraal bepalen door anderen. Sinke: "We zien geen leider, krijgen geen inspiratie, horen geen visie. Pas als het wonder geschiedt, zal hij weer tevoorschijn komen, lachen en joviaal iedereen op de schouders slaan".

Waar Sinke het niet over heeft is dat ons land op ondemocratische wijze wordt uitgeleverd aan een postmodern neo-imperium, genaamd de Europese Unie. En het voortdurende buigen voor multiculturele principes, die we zouden moeten verruilen voor multi-etnische. Lees hier wat het verschil tussen die twee is.

Het is ondenkbaar dat een vrij land, waarvan het vrije woord kernpunt is, zou zwichten voor de lobby van de OIC aangaande islamofobie. Toch is dat wat er gebeurt. Noem een aantal van deze ideologische, essentiele ingredienten voor een vrij land, en Rutte II abdiceert haar taken op dit terrein.

Gerelateerd