zondag 25 augustus 2013

Duidelijkheid: de economie gezond in 3 stappen

Er heerst totale verwarring over de staat van de Nederlandse economie. Terwijl Mark Rutte afwezig is komt de buitenlandse pers met alarmerende berichtgeving


Drie stappen om de economie weer in gezond vaarwater te krijgen.

Er is een gapende kloof tussen de berichtgeving over de Nederlandse economie in de buitenlandse media en de Nederlandse pers. Die berichten zijn respectievelijk: Nederland is kapot, en Niks Aan de Hand. Daar moet een oorzaak voor zijn. 

1. Analyse

Als we de problemen met de economie objectief analyseren, constateer je twee knelpunten: 

  • De huizenprijzen zijn boven hun natuurlijke marktwaarde gestegen, onder andere door de hypotheekrenteaftrek (HRA); de private schulden in Nederland bedragen 250% van het BNP, de grootste in de eurozone.
  • De overheidsuitgaven bedragen 55-60% van de economie

Dit zijn schrikbarende cijfers! Om met het eerste te beginnen, de onroerendgoedbubbel moet doorgeprikt worden en moet niet opnieuw kunnen ontstaan. De rente moet worden bepaald door de markt, niet door centrale banken, zoals nu het geval is. De HRA moet worden omgezet in een belastingverlaging die niet gerelateerd is aan onroerend goed.

2. Maatregelen

De oplossing ligt voor de hand:

1. De financiele markten moeten geliberaliseerd worden, zodat ze gezond kunnen worden.
2. De overheid moet krimpen.

Met meer vrije markt, minder regulering en een veel kleinere overheid wordt de economie fundamenteel anders gegrond, zodat er vanaf 2016 weer enige groei verwacht kan worden.

Een hele grote megagiga NoNo is lastenverzwaring, zoals Rutte II heeft gedaan. Wat burgers aan belasting betalen, kunnen ze niet investeren of uitgeven aan groei.

Op ideologische grond lijken deze maatregelen verder weg dan ooit. De PvdA heeft juist een draai gemaakt, weg van (neo)liberaliseren en de vrije markt. De kans dat de coalitieregering van VVD en PvdA deze maatregelen zal doorvoeren is dus uiterst gering.

De stemming bij de socialisten wordt verwoord door de media, bij de overheid zelf, en in de staatsorganen hier en bij de VK. Als de PvdA niet bij machte is ideologisch te draaien, zal het kabinet eerst moeten vallen.

De domste actie, die om electorale redenen niet ondenkbaar is, zou zijn het verhogen van de staatsschuld om de klappen voor burgers en bedrijven te verzachten. Zuid-Korea geeft het voorbeeld: daar is nu weer een levendige economie, terwijl Japan die klappen bleef verzachten, al meer dan twintig jaar een zombie-economie heeft.

3. Coalitie

We hebben een coalitie nodig van partijen die durven hervormen. Bijvoorbeeld bestaande uit: 
  • PVV: uit de EU
  • D66: opheffen HRA, liberalisering huurmarkt
  • LP of een fundamentalistische VVD: privatiseringen
De overheid trekt zich terug. Ook uit de zorgmarkt. De staatsuitgaven worden teruggebracht van 60% van het BNP naar 45% BNP, zoals in de jaren negentig het geval was. Dat kan in een kabinetsperiode gerealiseerd worden. Na 3-4 jaar bloeden hebben we vanaf 2016-2017 weer een vitale en concurrerende economie.

Het struikelblok keer op keer blijkt de nieuwe, pragmatische VVD. We hebben al moeten constateren dat de VVD geen individualistische partij meer is, maar een collectieve. De VVD is een regenteske partij met belangen in de gevestigde orde. De partij wil daarom de overheid niet inkrimpen. Het best haalbare met de VVD is een (ooit) sluitende begroting. 

De VVD moet weer fundamentalistisch-liberaal worden en gewoon wat meer morele ambitie tonen. Noord-Korea heeft ook een sluitende begroting. Dat zegt niks. Een Stalinistische dictatuur met een sluitende begroting kan als hoofddoel hebben, het uitroeien van het MKB. De uitgaven moeten ook LAAG zijn.

Mark Rutte is ondanks zijn luchthartigheid een beroerd communicator. Er heerst totale verwarring in de pers en in het publieke debat over de economische situatie in dit land. Een eerlijk verhaal van de manager van de BV Nederland zou al een goed begin zijn. 

Gerelateerd: