dinsdag 20 augustus 2013

De heiligverklaring van de MosBro in Egypte

Het definitieve 'verhaal' van de gevestigde media en de politiek-correcte klassen over de situatie in Egypte begint nu vorm te krijgen. En jawel, hoor.. het is het oude liedjeSommige van de nieuwe media, zoals Sun News in Canada, bieden wel een goede weergave van de realiteit. Maar ze zijn een uitzondering.

Na de revoluties in Egypte en Tunesie, die bekend zijn geworden als de Arab Spring, kwamen regeringen van de Moslim Broederschap democratisch aan de macht. Maar hoezeer democraten die organisatie ook sanctioneren, de Ikhwan is en blijft geen gewone politieke partij. Dat is ze niet omdat het een subversieve beweging is, die de democratie wil gebruiken om aan de macht te komen (via de stembus) en die macht dan te misbruiken door democratische principes te vervangen door islamistische.

Gaza, Iran en Nazi Duitsland hebben laten zien dat dictaturen op democratische wijze tot stand kunnen komen en zelfs als 'software' kunnen functioneren binnen een totalitair systeem. Dit is zeker het soort democratie waar we zoveel over hebben gehoord, als alternatief voor de buitenlandpolitiek van de neocons! 

Zoals we gezien hebben, was Mohammed Morsi een eind op weg om een systeem te creeren naar Iraans voorbeeld, waarbij een commissie van geestelijken het laatste woord heeft over alle wetgeving (time line of one year Morsi rule).

Dat Morsi geen mandaat had voor zijn verregaande verbouwing van de staat, bleek toen miljoenen Egyptenaren hun handtekening zetten onder een publieke motie van wantrouwen (kijk naar de video op Demorats Must Support Regime Change in Egypt). 

Toen de militairen de wil van het volk ten uitvoer brachten, negeerden veel democraten dat feit en veroordeelden de 'coup'. Niet alleen negeerden ze de volkswil, maar ook het feit dat Morsi bezig was de rechten van de mens nietig te verklaren. 

Dit is misschien een schok voor democraten, maar alles draait om rechten, niet om democratie! Ook met een mandaat van het volk kunnen rechten niet geschonden worden, zoals tegenstanders van de coup nu ook impliciet lijken te begrijpen. (Niet dat ze dat ooit zouden erkennen.)

Toen begonnen in Egypte de lijken zich op te stapelen. Democraten verloren geen tijd het geweld te veroordelen. Het was tragisch. Maar als je een vijand tegenover je hebt die tot doel heeft de rechtstaat af te breken, die de dood verkiest boven het leven, en bereid is net zoveel martelaren te offeren als nodig is om zijn doel te bereiken, dan wordt bloedverspilling onvermijdelijk. 

Anderzijds waren dezelfde democraten doodstil over de zeer gewelddadige dood van 43 politiemensen in functie, in hun eigen station. Hier is een incomplete lijst van afgeslachte christenen, afgebrande kerken en ontvoerde priesters.

Het excuus dat de MosBro opvoeren voor de massamoord is het feit dat de Koptische Kerk zich achter de coup heeft geschaard. Dat hebben ze na het bloedvergieten weer gedaan. Met andere woorden, het was pure wraakzucht en intimidatie. En met deze mensen moet je een democratische rechtstaat bouwen? 

Journalisten als Robert Fisk geven er niet om. Hier is hij op MosBro TV - Al Jazeera - terwijl hij de moppets uitlegt wat de realiteit is in Egypte. Zijn 'verhaal' berust op twee morele drogredenen: dat 'het leger' het intrinsieke kwaad is en dat democratisch gekozenen intrinsiek het goede zijn. Beide zijn per definitie niet waar. 

Fisk vertelt op cynische toon welke versie van de realiteit we de komende tijd ad nauseam zullen horen: 


De werkelijkheid volgens Fisk en de gevestigde media: 

Neutraal
slachtpartijen zijn (subjectief) 'normaal' in Egypte
Obama (binnenkort kwaad)
EU (binnenkort kwaad)
MusBro zijn 'children of Egypt' (dus, doodgewone burgers)
MusBro knokploegen zijn 'vigilantes'

Kwaad
politie die maskers draagt (doen ze voor de kou, of zo)
de militairen = Assad (qua 'verhaal', het 'demoniseren' van onschuldigen)
de coup is niet legitiem (moreel en juridisch)
terrorisme is geen feit, maar demoniseren
in die grond is dit de schuld van Israel en Bush 
iedere vorm van geweld wordt afgewezen, of het aanvallend of defensief is

Goed
MosBro is net als de oppositie in Syrie, grotendeels vreedzaam
"you must see the MusBro in a romantic light"
vergeleken met de salafisten zijn de MosBro 'liberalen'
het afschuiven van verantwoordlijkheid op externen komt door "Egyptische trots"

Negeren
Morsi's wanbeleid
waaronder het omvormen van de Sinai in een rattennest
MusBro is een radicale islamistische organisatie
het afslachten van politiemensen en paramilitairen
genocide op christenen
het afbranden van kerken, weeshuizen, bibliotheken, winkels, etc.
het ontvoeren van priesters

Er is niets nieuws onder de zon. Dit is precies hoe ze de bloedbaden van de Russische revolutie en de misdaden uit de tijd van Lenin en Stalin hebben goedgepraat; hoe de nazi's aanvankelijk werden bewonderd als progressieven; hoe Mao werd geexcuseerd, en al die andere 'agrarische' revoluties in het Verre Oosten.

Het ging niet anders bij het steunen van de zogenaamde 'vrijheidsstrijders' van de ETA, de IRA, Fatah en al die andere Palestijnse terreurvertakkingen; de Khomeinisten in Iran; en Saddam Hussein en Bashar al Assad voor hij uit de gratie raakte omdat ze tegenwoordig liever islamisten en jihadi's hebben dan fascisten en socialisten. 

Zo ziet het goedpraten van 110 miljoen doden eruit; dit is het lelijke gezicht van compleet moreel bankroet.