zondag 11 augustus 2013

Allochtonentweet: Wilders maakt enorme denkfout

Greet reageert op een artikel over Kohl, die Turken wilde uitzetten, met de tweet dat remigratie van niet-Westerse allochtonen een goed idee zou zijn. Helaas nekt ons hier weer het duiveltje van het postmodernisme: onzorgvuldig definieren! Wat zijn allochtonen? De Engelstalige wiki is verbijsterend verhelderend: het is een faux Nederlands woord, een soort nep klassiek-Griekse constructie die het mogelijk maakt autochtoon (inheems) tegenover allochtoon (uitheems) te plaatsen. 

Behalve het CBS heeft niemand iets aan deze vage identificatie want het is te weinig specifiek; en dat is precies de bedoeling! 
Allochtoon gaat maar over een ding: hoe stel je de overheid, die geen onderscheid mag maken tussen burgers qua godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook (Art. 1 Grondwet), in staat burgers te definieren zodat je ze kunt tellen?
Buiten het CBS is het woord een dekmantel voor laffe amoralisten. Oosterlingen tegenover westerlingen plaatsen is er een van dezelfde categorie. Liever dan de juiste groep aan te wijzen (die vaak met geweld reageert op feitelijkheden) verschuilt men zich liever achter een vage, algemene abstractie.

Want wanneer we in morele termen spreken, moeten we de individualisten scheiden van de collectivisten. Want iedere dictatuur, of het nou nationaal-socialisme (ras), communisme (klasse) of ethnisch-nationalisme (cultuur, taal, afstamming) is, het zijn allen collectivistische totaalsystemen.

Om die reden moeten we onderscheid maken naar idee. Geloof is niets anders dan een idee, een ideologie. Greet heeft in het verleden duidelijk gemaakt dat hij dat verschil heel goed begreep, toen hij de uitspraak deed dat islam een fascistische ideologie is.

Dan maak je onderscheid op de juiste basis. Het antwoord is: het kwaad zit in de inhoud van onze ideeen; niet in genen, volksdansen, hersens, melanine, taal, cultuur of wat dan ook.