zaterdag 27 juli 2013

Wall Street Journal: "Economie zal lang stagneren"

Het lijkt het voormalige Oostblok wel! We moet tegenwoordig de buitenlandse kranten lezen om de horen dat de economie richting afgrond gaat


Debat tussen de twee economische scholen over het stimuleren door overheidsuitgaven: Keynes versus Hayek, Round 2 - Meer over de Keynes School

Na het Duitse Der Spiegel komt nu ook het Amerikaanse Wall Street Journal met onheilstijdingen over onze economie. Dat is maar goed ook, want de stenografische dienst van onze regering de onafhankelijke media komt met dit soort waanzin! Het lemming- en struisvogelgedrag zal wel een psychologisch effect zijn van de naderende afgrond. Hierbij een korte vertaling van de meest saillante punten uit een Keynesiaans sfeerstukje op WSJ:

Een visboer op de Albert Cuyp, Nico Steur klaagt erover dat klanten steeds minder kopen. De rauwe haring [sic] en verse schelvis brengt twintig procent minder op dan vier jaar geleden. "We hebben nog dezelfde klanten, maar ze besteden minder", aldus Steur.

Het is een scherp contrast met het heersende beeld van Nederland, als een van de rijkste landen in de EU. Dankzij de Triple A credit rating, een concurrerende economie en een relatief lage staatsschuld wordt ons land gezien als een van de kernlanden van de eurozone. Maar onder de oppervlakte is het een ander verhaal. 

Volgens de centrale bank gaat Nederland door de derde recessie sinds 2009 en kan het land een lange periode van stagnatie tegemoet zien. Daarom worstelt de regering, een van de belangrijkste bondgenoten van de Duitse politiek van bezuiniging, om te voldoen aan de eisen van de EU en staat het steeds verder onder druk om meer uit te geven.

Een record aantal bedrijven is failliet gegaan in het eerste half jaar van 2013. Chris Drieman, een 57-jarige verkoper van delicatessen uit het Club-Medgebied overleeft door te snijden in de kosten; maar dat houdt een keer op. Macrodata van het CBS van vorige week leggen het probleem bloot: 
In juni is de werkloosheid gestegen naar 6,8%. Het consumentenvertrouwen, al jaren in mineur, is in juli verder verslechterd. De bestedingenn per huishouden daalden in mei met 1,8% op jaarbasis en daalt al twee jaar. De autoverkopen zijn gedaald alsmede de verkoop van kleding en duurzame gebruiksgoederen.
De economische problemen in Nederland zijn grotendeels zelf veroorzaakt, schrijft de aanhanger van de school van Keynes, Maarten van Tartwijk (maarten.vantartwijk@dowjones.com) in de WSJ.

Sinds de huizenprijzen begonnen te dalen in 2008 worden hypotheken minder snel afgelost. En de budgetten kwamen onder druk door belastingenverhogingen om gaten in de begroting te dichten. Economen zien geen snelle oplossing. 

Nederland heeft een zogenaamd balance-sheet recession , hoge schulden waardoor huishoudens sparen in plaats van uitgeven. Die recessies duren meestal langer en zijn dieper dan een gemiddelde cyclische neergang, aldus Van Tartwijk.

Terwijl huishoudens besparen, snijden ook banken en de overheid in kosten. "We hebben een zuinigheidsparadox" - the 'Paradox of Thrift' van Keynes - vindt Bas Jacobs, professor economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

De sombere vooruitzichten hebben geleid tot waarschuwingen dat Nederland wegglijd uit de kern van eurozonelanden en zelfs de Triple A status zou kunnen verliezen. "Een 'balance-sheet recession' op de langere termijn, met bezuinigingen, bezuiningsmoeheid en belastingverhogingen leidt vaak tot degrading van de creditstatus," zeggen analisten van Nordea.

Er is een verhit debat gaande over de bezuinigingen. Er is kritiek van zowel vakbonden als lobbygroepen, die roepen om versoepeling. Maar PM Mark Rutte, fervent voorstander van begrotingsdiscipline wil snijden om aan de begrotingscriteria van de EU te voldoen in 2014.

Zijn coalitieregering is een pakket van €6 billion aan bezuinigingen en belastingverhogingen overeengekomen. Het vooruitzicht geeft winkeliers hoofdpijn.  Ria van der Vlist van de vitaminewinkel is het eens. De visboer op de Albert Cuyp ook. De laatste expert voorziet dat de worsteling nog wel vier tot vijf jaar kan gaan duren.

(Bron)