zondag 30 november 2014

Karskens vs Eikelboom polemiek bewijst immoreel oorlogsrecht

Het Westen voert de laatste halve eeuw oorlogen onder de Just War Theory, die zijn wortels heeft in bijbelse bronnen. De theorie beschrijft een aantal altruistische motieven die volgens die ethiek, oorlog rechtvaardigt. In de praktijk is internationaal recht vooral een handicap voor wie het onderschrijft.Michael Walzer over Just War Theory (JWT).  De doctrine is een Westerse constructie die niet uitgaat van de brute realiteit van oorlog, statenloze anarchie en strijders zonder moraliteit, maar van een ideale wereld. Meer in de toelichting onderaan de pagina. 

Er is een conflict tussen de journo's Arnold Karskens (freelancer) and Jan Eikelboom (Nieuwsuur). In een reportage in Nieuwsuur beschuldigt Eikelboom, de Nederlandse Koerd, Serdar Doski en het Koerdische leger van oorlogsmisdaden.
Karskens zegt dat het bewijs flinterdun is. Maar als de beschuldiging waar is, is het natuurlijk erg onethisch allemaal.
Maar is dat ook zo? De beschuldiging van Eikelboom is gebaseerd op JWT. De doctrine is er voornamelijk op gericht, de onderschrijvers ervan zoveel mogelijk te belemmeren in de strijd. Want oorlog is tenslotte slecht. Het verlegt de bewijslast van de agressors naar de verdedigers.

Met andere woorden internationaal oorlogsrecht schaadt degenen die 'netjes' oorlog willen voeren. Het equivalent in de burgermaatschappij is het ontwapenen van vrije burgers. Criminelen en bullebakken trekken zich per definitie niets aan van wetten of rechtvaardigheid en komen ermee weg want "ze zijn niet wijzer". Ze worden beoordeeld naar een andere moraalstandaaard. 

JWT is immoreel en doodt meer militairen dan noodzakelijk omdat burgerlevens meer waard zouden zijn dan soldatenlevens. Oorlog is geen schone business. Als je een goede zaak hebt moet je ervoor vechten, met als doel de vijand zo snel mogelijk te verslaan. En anders moet je geen oorlogvoeren. 

De grootst mogelijke oorlogscriminelen zijn momenteel de buitenstatelijke terroristen van de Islamitische Staat. Maar het is van een onbeschrijflijke naiviteit te denken dat er ook maar een zal eindigen voor het bankje van het ICC in Den Haag. Sterker nog. Ze staan er te demonstreren omdat ze ook wel weten wiens kant van de dobbelsteen van het 'internationaal recht' het zwaarste weegt.
H/t @HananShamounNLJuly 16, 2014


Wat is een geldige reden voor oorlog? 
Jim Chapman in gesprek met Yaron Brook, directeur van het Ayn Rand Institute over de oorlog in Afghanistan en de moraliteit van oorlog.

Yaron Brook legt in een video uit wat de rol van de overheid is: het beschermen van individuele rechten. Hij evalueert wat een morele reden is voor oorlog en hoe die gevoerd zouden moeten worden. Ik ben het oneens met Brooks stelling dat de oorlogen in Korea en Vietnam niet legitiem waren. De communistische ideologie was net zo kwalijk als de totalitaire islam vandaag en de communisten waren even agressief in de verspreiding ervan. (Bron met video, begin met de Introductie)7 feb. 2014

Het altruistische motief in oorlog kost mensenlevens

De film Lone Survivor illustreert waarom postmoderne motieven voor oorlog, de moraal die ze drijft en de rules of engagement verkeerd zijn. Door het altruistische motief sneuvelen militairen nodeloos.  (IMDb)De film is gebaseerd op een missie in Afghanistan die op 28 juni 2005 werd uitgevoerd met de codenaam "Operation Red Wings". Vier leden van SEAL Team 10 kregen de opdracht de beruchte Talibanleider Ahmad Shahd gevangen te nemen of uit te schakelen. Maar een man overleefde de  missie. 20 juli 2013

Toelichting: War, what is it good for? 

Bill Whittle duidt in de video (op 7:00) hoe recente oorlogen, indien aangevoerd door een individualistische president met een morele buitenlandpolitiek, gevoerd zouden zijn. In plaats daarvan moeten we het doen met een post-Amerikaanse, egalitaristische nihilist, die de wereld vanuit de achterhoede leidt naar een staat van complete destabilisatie; het is niet vertoond sinds de Tweede-Wereldoorlog. Maar wat zijn de wortels van deze politiek?

De meeste oorlogen die het Westen voert (ook Irak) worden bevochten op basis van de altruistische Just War Theory (JWT) - de theorie van de rechtvaardige oorlog - die zijn wortels heeft in de verwerping van het idee van de mens als roofdier. Een van de prominente kerkvaders, Augustinus, formuleerde de eerste doctrine op basis van bijbelse bronnen: zelfverdediging is verkeerd, maar geweld is toegestaan ter verdediging van de levens van anderen. 

De altruistische ethiek van Kant is gebaseerd op de doctrine van Augustinus. Deze perverse moraal is sinds 250 jaar wijdverbreid in continentaal Europa. Iedere actie, die jezelf ten goede komt, ook al is die objectief nog zo goed, valt buiten het veld van de ethiek. Dat verklaart waarom Europeanen de Amerikaanse voorwaarde verwerpen, dat financiele hulp moet worden gespendeerd aan Amerikaanse goederen. 

Michael Walzer heeft JWT verder ontwikkeld in zijn boek dat in 1977 is uitgegeven, "Just and Unjust Wars". Het werk is momenteel basisstof op elke militaire academie. Het was bedoeld als een compromis tussen pacifisme (geweldloosheid) en realisme (zelfbehoud).

Yernaz Ramautarsing, die een paper heeft gepubliceerd over dit onderwerp, duidt het als volgt: 
The soldier is in the service of the civilians in the enemy nation. (...) The aim of Just War Theory is to limit the scope of actions permitted in a war based on moral principles. Walzer: ''Simply not to intend the deaths of civilians is too easy... What we look for... is some sign of a positive commitment to save civilian lives... if saving civilian lives means risking soldiers' lives, the risk must be accepted''.
Ramautarsing onderstreept dat: "Het standpunt dat ongeacht de context, vechtende soldaten van beide zijden moreel gelijkwaardig zijn, is exemplarisch voor het mensbeeld van Walzer." Voor verdere duiding over de nihilistische basis van dit egalitaire idee, lees "Cultuuroorlog: Koppensnellen Boven het Maaiveld".

Bill Wittle's individualistische opperbevelhebber zal eerder in de lijn liggen van de ethiek van het Objectivisme, die de mens niet ziet als roofdier, maar als rationele held. Dat ethische programma behelst het tegenovergestelde van de JWT: in plaats van altruisme en zelfopoffering stelt het zelfbehoud en zelfverdediging. Ayn Rand stelt de cruciale vraag:
"Now there is one word—a single word—which can blast the morality of altruism out of existence and which it cannot withstand—the word:“Why?” Why must man live for the sake of others? Why must he be a sacrificial animal? Why is that the good?"
Craig Biddle op de site van The Objectivist Standard duidde recentelijk de morele basis van rationeel egoisme in relatie tot Hume's Law, of de Is-Ought Dichotomy: het is niet mogelijk om morele principes to ontlenen aan de realiteit; dit bewijst dat er geen basis is voor Kantiaanse ethiek of JWT.

Maar als het leven van het individu zelf de basis is voor ethiek, dan is zelfbehoud moreel objectief. Zelfverdediging is niet alleen een mensenrecht (leven), het is een morele opgave! De logica is vrij simpel: als het goede, zelfmoord moet plegen om goed te zijn, overwint het kwaad. Altruisme is niet rationeel en bovendien immoreel. 

Gerelateerd