dinsdag 2 juli 2013

Twitter eindbaas zweet zichtbaar over datataps

De CEO van Twitter gaf recentelijk een interview, onder andere over de betrokkenheid van internet service providers bij het dataverzamelingsprogramma PRISM Katie Couric in gesprek met de CEO van Twitter, Dick Costolo. Op 4 minuten krijgt hij het wat benauwd. 

Het is Amerikaanse eindbazen verboden iets te zeggen over informatieverzoeken van de overheid, waaronder de inlichtingendiensten. Ze moeten ontkennen ooit zulke verzoeken ontvangen te hebben. En ze kunnen er geen mening over hebben. Je kunt Costolo bijna zien zweten bij de vraag of hij datatapverzoeken heeft gehad.

Klokkenluider Edward Snowden heeft onthuld dat het dataverzamelprogramma PRISM het mogelijk maakt om email en instant messages real time to tappen. Maar het blijft onduidelijk welke internet service providers dit hebben moeten toelaten. Genoemd werden Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL, en Apple.

Dit soort gecentraliseerde macht van de overheid op bedrijven en burgers past misschien bij totalitaire staten, maar staat haaks op de beperkte regeringen van vrije staten. In Europa is deze cultuur minder geinternaliseerd, maar zit wel in de haarvaten van de VS.

Naast machtenscheiding en machtsdeling vormt de onafhankelijkheid van de pers (!), de zakenwereld, de kerken en andere instituties een onontbeerlijk tegenwicht voor de staatsmacht die altijd geneigd is zijn plaats te vergeten en zich grenzeloos uit te breiden.

Costolo moet met knarsend gebit net doen of hij het allemaal best vindt. Wat Couric had moeten vragen is: Is het benauwend dat het illegaal is om te praten over bepaalde informatieverzoeken waar je het niet mee eens bent?

Overheden zijn op deze manier een waar gevaar voor internetvrijheid. Ook Nederland werkt aan een aftapprogramma.