zondag 28 juli 2013

Rutte en Wilders hebben het individualisme doodgepragmatiseerd

Er zijn alleen nog collectief geprogrammeerde politieke partijen in Nederland. De teloorgang van het individualisme rust zwaar op de schouders van de VVD en de PVV


Rutte en Wilders hebben liberalisme verruild voor pragmatisme.

De VVD heeft een zware verantwoordelijkheid. Ze is de erfgenaam van het klassieke liberalisme in Nederland. De oudste politieke filosofie is verankerd in het individualisme dat voort is gekomen uit de Verlichting. Individualisme scheidt de tijd van de rede, van het tijdperk van geloof en de plaats van de mens in het collectieve wereldbeeld in die tijd.
Alle andere partijen in Nederland worden gekenmerkt door nieuwere vormen van collectief denken. Helaas heeft de VVD met Mark Rutte de draai gemaakt van liberalisme naar pragmatisme. Pragmatisme is een postmoderne vorm van collectief denken. 

Het pragmatisme van de VVD is onder andere tot uiting gekomen in de U-bocht die Mark Rutte behendig wist te maken na het mislukken van Rutte I: hij verruilde een 'rechtse' koers even gemakkelijk voor een 'linkse'. Als legitimatie hiervoor zei de VVD dat "het land toch bestuurd moet worden? Nou dan"? 

De VVD heeft sindsdien alle liberale beginselen overboord gezet, waarbij homeschooling maar het voorlopig laatste slachtoffer is. 

Nadat ook de PVV in 2006 het economisch liberale programma verruilde voor dat van de "PvdA-minus-islam" zijn de remmen los in dit land. Er wordt ongehinderd nog maar een richting op gedacht en gehandeld: de collectieve.

Een gevolg daarvan is, dat de rechten van het individu steeds verder worden weggedrukt. Wie maakt zich bijvoorbeeld nog druk om eigendomsrechten? Maar dat is precies wat de vrije mens onderscheidt van de slaaf: eigendomsrecht en recht op zelfverdediging. Btw, rechten zijn absoluut

Dat brengt ons bij de rol van de staat. Kerntaak van de regering is niet belastingheffen en herverdelen zoals collectivisten willen, maar verdediging van de rechtstaat (wetgeving, justitie en handhaving) en de verdediging van de landsgrenzen (jurisdictie). Alleen de SGP vertoont enig bewustzijn op dit vlak. 

Er is geen partij die klassiek liberalisme verkondigt en dat is meer dan ooit nodig: Zeker Nu! Hoewel moraal bij de PVV sterk ontwikkeld is, is die nu niet meer de moraal van het individu, maar de moraal van de groep. Het gevolg is een vorm van rechts socialisme.

Door het ontbreken van een partijapparaat is het lastig kijken in de programmatische keuken bij de PVV. Het vermoeden bestaat dat de keuze voor collectivisme wordt ingegeven door electorale overwegingen. Maar dan staart de PVV zich blind op de vijver met linkse kiezers.

De draai van Mark Rutte laat een enorme horde gefrustreerde VVD'ers achter en een wellicht nog groter cohort zwaar teleurgestelde, strategische VVD-stemmers. Er is in Nederland grote behoefte aan de volgende politieke programmapunten:  
  • Het ongedaan maken van de socialistische tijdsgeest 
  • Het behouden van een potente krijgsmacht 
  • Het marginaliseren dan wel neutraliseren van de politieke islam op westerse bodem 
  • Het ongedaan maken van alle destructieve multiculturele doctrines
Er is momenteel geen partij die al deze punten op haar programma heeft. Dat een dergelijke partij niet bestaat, impliceert niet dat zo'n partij niet levensvatbaar zou zijn. 

(Klik voor groot)

Deze tabel geeft aan het verschil tussen individualisme en collectivisme, toegepast op contra-jihadisme, zelfsverdediging (persoonlijk en nationaal) en immigratie.