dinsdag 16 juli 2013

Postmoderne elite sloopt privacy met internetpaspoort

Rutte II wil het internetpaspoort invoeren in Nederland. Reguleren begint in de EU en zal later worden uitgerold in de VS en de rest van de wereldHet invoeren van een identiteitssysteem voor het internet werd aangenomen als beleidspijler op de Bilderbergconferentie van 2012. Bilderberg fuseerde dit jaar met Google BT

Op initiatief van stas Martin Van Rijn @mjrijn onderzoekt het kabinet Rutte II momenteel de mogelijkheden van de introductie van een ID systeem voor het internet. En is een betere dekmantel voor tirannie dan een goed doel? 

"Daarmee moet worden voorkomen dat jongeren eenvoudig drank kopen bij webshops", schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Leeftijdscontroles bij webshops kunnen eenvoudig worden omzeild. Jongeren kunnen op die manier toch aan drank, sigaretten of computerspellen voor volwassenen komen. Het electronisch paspoort moet een einde maken aan dat soort gedrag!

Het regime van Obama liep ook met zulke plannen rond, maar die staan even in de ijskast! Het reguleren van het internet is aangenomen als een belangrijke pijler van beleid op de Bilderbergconferentie van 2012. Overname van het vrije internet door de staat is slechts een kwestie van tijd

Politici van de PvdA hebben elke Bilderbergvergadering in de laatste 40 jaar bezocht. VP Lodewijk Asscher heeft dit voorjaar gezegd dat het bezoeken van Bilderberg "in Nederlands belang kan zijn".

De EU commissar voor Digitale Regulering, Neelie Kroes, sinds 2005 een jaarlijkse bezoeker van Bilderberg, werkt aan wetgeving die regulering binnen de EU moet harmoniseren.  Infowars:
This big brother system will be implemented in Europe first and later pushed in North America and the remainder of the globe, as the world is nudged step by step towards a total cashless control grid in the name of 'safe, verifiable commerce,' and of course, in the name of 'security'.
Of in de naam van alcoholpreventie voor minderjarigen.

Google's Big Tent is dit jaar gefuseerd met Bilderberg (2013 live blog) om de ontwikkeling van nieuwe regulering, nieuwe cyberwetgeving, en klandestiene dataverzamelingen door inlichtingendiensten beter te kunnen coordineren.