zaterdag 28 december 2013

Staatsonderwijs discrimineert en produceert klonen

"In onze moderne tijd zijn onderwijsvrijheid en vrijheid van meningsuiting geaccepteerde en gerespecteerde waarden". Persbericht VNNTOVeteraan Lady T. laat zien hoe ze al 17 jaar home-schooling en een zaak runnen combineert.

UPDATE: In een discussie met ouders wordt duidelijk wat er mis gaat in het staatsonderwijs. Als de staat een gewone dienst levert - bijvoorbeeld het afgeven van een paspoort - mag ze daarbij niet discrimineren tussen burgers. Iedere ingezetene is gelijk voor de wet. Iedereen moet even lang in de rij staan en komt thuis met hetzelfde boekje.
Hoe anders is het bijvoorbeeld in het onderwijs: daar is de dienstverlening niet het doel, maar het afleveren van kinderen met dezelfde kennis, afgezien van niveau en richting: iedere MAVO-student moet met dezelfde kennis van school komen. Omdat niet ieder kind op gelijk niveau begint -  de een met taalachterstand, de ander met sociale problemen - moet de school een aantal maatregelen nemen om dit niveauverschil weg te werken.
Dat heeft twee effecten: de staat moet verschil maken in de behandeling van kinderen, discrimineren (hetgeen niet mag in een vrij land) en de school levert klonen af. Beide is volstrekt onwenselijk. Kinderen die thuisonderwijs hebben gehad steken met kop en schouders boven schoolkinderen uit. Dat is logisch: in het staatsonderwijs geeft de langzaamste leerling het tempo en niveau aan; niet de snelste en slimste.


17 nov. 2013


Hoogleraren pleiten voor normalisering thuisonderwijs

Thuisonderwijs is in de meeste westerse en Europese landen een bij wet erkend alternatief voor schoolonderwijs. Diverse hoogleraren pleiten er voor dit in Nederland ook zo te regelen. Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat kinderen die thuisonderwijs hebben gekregen, qua leeropbrengsten veelal niet achterblijven bij hun leeftijdgenoten. Onderzoek naar de praktijk van het thuisonderwijs (eveneens internationaal) laat zien dat ouders veel moeite doen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

Dat schrijven de hoogleraren Karsten @KarstenSjoerd, Kennedy, Merry, Mooij en Zoontjens in een getuigenverklaring, gericht aan de Tweede Kamer die op 14 november 2013 een hoorzitting houdt over thuisonderwijs. Aanleiding zijn de plannen van staatssecretaris Dekker om de leerplicht te wijzigen. De wet verplicht kinderen nu 5 dagen per week naar school te gaan, tenzij hun ouders een beroep doen op artikel 5b (richtingbezwaar), waarmee ze vrijstelling kunnen krijgen. Dekker is van plan dit artikel te schrappen, waarmee leerplicht de facto schoolplicht zou worden.

De vraag naar thuisonderwijs neemt in Nederland toe. Het aantal kinderen dat thuis les krijgt, groeit gestaag van 94 in 2000 tot 429 in 2011. De hoogleraren benadrukken dat het vooral gaat om kinderen voor wie het thuisonderwijs als vangnet fungeert voor als het op school niet lukt: kinderen met uitzonderlijke cognitieve talenten (zeg, de hoogbegaafden) en kinderen die zich op school niet meer prettig of veilig voelen, bijvoorbeeld omdat ze gepest worden, een schoolfobie hebben of een psychische of gedragsstoornis.

De hoogleraren adviseren Dekker de mogelijkheid tot thuisonderwijs in de Leerplichtwet op te nemen en de keuze daarvoor los te koppelen van levensbeschouwelijke bezwaren. Ouders zouden de grondwettelijke vrijheid moeten hebben om onderwijs te geven, waarbij Karsten en collega´s ervoor pleiten passend toezicht en handhaving te regelen. (Bron) H/t @Anja_Vink

14 nov. 2013


@SanderDekker Schrap relibusvervoer en de schoolplicht

Gemeenten voeren de druk op Stas @SanderDekker op om het schoolbusvervoer naar orthodoxe scholen te beeindigen. De regeling stamt uit 1920. Onder de voorwaarde dat het aanstaande verbod op thuisscholing niet doorgaat, verdient het initief steun. Anderzijds is schoolbusvervoer de consequentie als je gezinnen dwingt kinderen naar een school te sturen: Sander Dekker en de Tweede Kamer moeten kiezen of delen. (Bron)

6 nov. 2013

Justitie: religie is smoes voor onderwijsvrijheid

In een advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie aan de landelijk jeugdofficier van justitie wordt gesteld dat ouders hun kinderen steeds vaker thuis lesgeven onder het mom van vage religies! Ook de filosofie, objectivisme wordt daaronder geschaard, alsmede paganisme en een vaag geloof in tuinkabouters. Wel, hier is nieuws voor het OM: al zou het om geloof in een sprekende eekhoorn zijn gegaan, het gaat de overheid moreel geen donder aan! De juridische fout blijkt gemaakt te zijn in 1969 bij de aanpassing van de leerplichtwet, die eigenlijk schoolplicht is (zie links hieronder).

Links:
H/t @IrisVanRooij

5 nov. 2013


Het postmoderne onderwijs misvormt de geest van kinderen

Ayn Rand heeft in een hoofdstuk van haar boek "Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution" (ook uitgebracht onder de titel "The New Left") beschreven wat het postmoderne onderwijs met de geesten van kinderen doet. Ze vergeleek dat met de middeleeuwse praktijk van de comprachicos. De lichamen van jonge kinderen werden misvormd om ze te misbruiken voor 'freak shows'. Het is een vreselijk verhaal, maar waard om gelezen te worden omdat de vergelijking van het lichaam met de geest bijzonder goed getroffen is. Dit is het hoofdstuk:
21 okt. 2013


Het onderwijs produceert afgerichte robots9 okt. 2013

Home schooler wordt Europees jeugdkampioen schaken

Home schooler Jorden van Foreest (14) uit Groningen is Europees jeugdkampioen schaken geworden. Op het toernooi in Montenegro versloeg hij in de laatste ronde Andreas Kelires uit Cyprus. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat een Nederlander deze titel heeft behaald. Ook zijn jongere broer Lucas deed mee aan het Europees kampioenschap. Hij belandde in de top 10.

18 sept. 2013


Zoon van Will Smith rants tegen schoolonderwijs

Er is een kleine rel uitgebroken in de Amerikaanse media en op twitter omdat de zoon van acteur Will Smith, een home schooler, de volgende tweets heeft gepost:
De zoon van het Hollywood echtpaar, Will and Jada Smith in een tirade tegen openbaar onderwijs. Hier meer. Volg Jaden op @OfficialJaden 15 sept. 2013

Einstein: 'Een vis is te dom om te klimmen'

Albert Einstein werd op school gekenmerkt als een langzame leerling (...) Hij vertelde later dat door de schoolse dwang zijn behoefte om dingen te ontdekken en zijn creativiteit verloren gingen. Vanaf dat Albert 10 jaar oud was kreeg hij thuis les en ging hij zich verdiepen in dingen die hij interessant vond. Hij zei ooit: “Everybody is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid.” (...)

In Amerika krijgen ruim twee miljoen kinderen thuisonderwijs. Ook in vele Europese landen krijgen kinderen deze unieke vorm van privéonderwijs. In Amerika is het bedrijfsleven bijzonder geïnteresseerd in mensen die thuisonderwijs hebben gehad. Zij presteren veel beter op universiteiten, werken meestal harder, hebben meer plezier in hun werk en zijn socialer. Waarom Dekker deze oplossing voor zijn probleem nu juist wil verbieden is dan ook volstrekt onduidelijk. (Bron)


14 sepr. 2013

Persbericht Libertarische Partij: Verbod thuisonderwijs onwenselijk

Staatssecretaris Dekker wil thuisonderwijs laten verbieden in Nederland. Deze grove schending van de individuele vrijheid leidt tot onbeschrijfelijk veel verdriet, onzekerheid en angst voor alle gezinnen die nu of in de toekomst de verantwoordelijkheid voor beter onderwijs zelf willen nemen. Het voorstel bewijst het gebrek aan kennis van de staatssecretaris en zijn minachting voor de rechten en de individuele vrijheid van ouders en kinderen. De Libertarische Partij vindt dit voorstel ronduit verwerpelijk en steunt de petitie van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (Bron)


19 aug. 2013

Ex liberale VVD Stas wijst op Duitse leerplichtwet

Stas Sander Dekker zet in zijn brief "Reactie op Onderwijsraadadvies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief" (h/t @eduworldwide) een vrijheidsvijandige positie neer die niet typend is voor klassiek liberalisme, maar alles met de links-collectieve variant die we kennen van D66. Een  van de passages aangaande thuisonderwijs stelt:

Het recht op onderwijs dat is neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in een reeks van internationale verdragen waarborgt het recht van elk individu om zo onbelemmerd mogelijk onderwijs te genieten dat bij hem of haar past. Het internationale recht dwingt de wetgever echter niet om een keuze voor thuisonderwijs te maken. Dit merkt de Onderwijsraad ook op. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ligt het binnen de “margin of appreciation” van de staat om al dan niet te kiezen voor thuisonderwijs. In Duitsland houdt leerplicht schoolplicht in en die keuze is door het Europese Hof goedgekeurd. Daar is bepaald dat het keuzerecht van ouders ondergeschikt is aan het recht op onderwijs.
Dekker verwijst dus naar de rechtenschendende Duitse benadering van de 'onderwijsvrijheid', die een negatief recht eerst omzet in een positief 'recht', dat vervolgens wordt vertaald in een verplichting van de burger. Het moet niet gekker worden! Door deze Duitse wet moest een Duits gezin nog niet zolang geleden asiel aanvragen in de VS (dat overigens nu onderweg is naar het Hooggerechtshof). Voor belangstellenden met veel geduld, lees Dekkers proza hier.15 aug. 2013

Waarom de ex liberale VVD thuisonderwijs sloopt

Het antwoord op de vraag waarom een StaS van de VVD zo'n anti-liberale maatregel zou voorstaan om het thuisonderwijs te slopen zou kunnen liggen bij de coalitiepartner PvdA, wiens MinSoZa, Lodewijk Asscher, achter de schermen bezig is om twee dagdelen kinderopvang voor alle peuters in Nederland te realiseren (bron). Als je denkt dat kinderen eigendom van de staat zijn en scholen de taak hebben te socialiseren, dan ben je natuurlijk tegen ouderlijke autonomie en thuisonderwijs. Wat zou de VVD krijgen voor deze uitruil met de coalitiepartner? H/t @eduworldwide


29 juli 2013


Ex Liberale VVD Sloopt Nederlands Thuisonderwijs

Buiten de Bible Belt weten weinig mensen ervan, maar Nederland kent thuisonderwijs. Nog wel, althans. In "Home Schooling: een pleidooi" analyseert @BartJanSpruyt het befaamde Artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Het artikel behelst zowel een negatief als een positief recht.

Dat wil zeggen, het beschrijft zowel de plicht als de grenzen waarbinnen de overheid mag en moet optreden. Maar dat is precies het slagveld waarop de oorlog woedt tussen de aanhangers van vrijheid en de volgers van een steeds verder uitdijende staat.

Ook de innesteling van de islam in de samenleving zorgt in toenemende mate voor problemen. De angst bestaat dat moslimouders homeschools veranderen in madrassas. Dit ligt niet zo zeer aan de islam - die is wat hij is, nl. een totalitaire, individu-onvriendelijke ideologie - maar aan ons eigen relativisme. Moslims gebruiken de vrijheden, die essentieel zijn in een moderne cultuur, voor het ondermijnen daarvan.

Moeten we iedere vrijheid die hoort bij modern burgerschap schrappen omdat moslims er misbruik van maken? En omdat de multiculturele staat weigert het kwade element van de islam te onderkennen?

Onderwijs draait bij onze politici niet om de overdracht van kennis, maar om socialisering: "De dagelijkse gang naar school is essentieel voor de brede sociaalemotionele ontwikkeling van ieder kind", kwettert Stas Sander Dekker van voorheen de liberale VVD.

De redenatie is niet die van een liberaal, die het niet kan schelen hoe een vrij mens aan kennis komt, maar eerder van een Oostduitse aanhanger van de Jenaplanschool.

De VVD is al langer de weg kwijt. De VVD draagt als enige partij met Klassiek Liberale wortels een zware verantwoordelijkheid om die waarden te bewaken. Daarin verzaakt de VVD en dat is onvergeeflijk!

Nederlandse politici moeten eens wat moediger worden en erkennen dat onze onwil om stelling te nemen tegen rechtenschendende ideologieen ons probleem is. Seculiere Turken, Egyptenaren en Tunesiers gaan ons voor. Wanneer gaan wij het kwaad bestrijden?

En leve home-schooling! Vrije mensen bepalen zelf wel wat ze leren en of ze een "brede sociaalemotionele ontwikkeling" van waarde vinden!

NVVTO.nl
1637.punt.nl - @eduworldwide

Objectivist education (Teaching Johnny to think)