zondag 7 juli 2013

Alles draait om rechten, niet om democratie

Vrijheid zit niet in een stembus. Democratie is geen doel op zich. Rechten wel. De vraag is, wat zijn rechten? 


William R. Thomas vertelt wat rechten zijn. H/t @Nessea_

Afgelopen donderdag 4 juli, vlak na de coup in Egypte, postten we hier een commentaar met de titel De Kwade Kant van Democratie en Gelijkheid. Nou ja, ze zijn niet kwaad per se; de concepten worden alleen verkeerd toegepast. Het stuk vertelde waarom het regime van de Moslim Broederschap, volgend op de Arabische Lente geen uitbarsting van vrijheid en democratie was, zoals de westerse media en de bien-pensants dat wilden doen voorkomen.

Vrijheid zit niet in een stembus. Democratie is geen doel op zich. Rechten zijn dat wel. De Moslim Broeders hadden er geen boodschap aan. Dat alleen al maakt het regime per definitie illegitiem. We zullen zo zien waarom.

De vraag is, wat zijn rechten?

Bovenstaande video legt uit wat rechten eigenlijk zijn.

Er horen drie opmerkingen bij:

1. De video vertelt er niet bij, wat de bron van rechten is. Rechten zijn inherent in elk mens. Dit is niet zo maar loos idealisme. Het heeft een diepe filosofische kern. Omdat rechten inherent zijn, zijn ze onvervreemdbaar, dat wil zeggen, niemand kan ze afnemen en ermee wegkomen (kijk nu weer waarom het bewind van de Moslim Broeders, of welke andere vorm van sharia dan ook, nooit legitiem zal zijn).

Als je in God gelooft is het niet zo moeilijk om rechten te zien als een gave van God. Anderen moeten er iets meer moeite voor doen om rechten op een filosofische manier te doorgronden: rechten komen voort uit de aard van de mens. De mens heeft het recht op leven, vrijheid en het najagen van eigendom (of geluk) nodig om te kunnen overleven. Meer daarover in het Ayn Rand Lexicon.

2. Zoals verteld wordt in de video is het initieren van geweld slecht. Erop reageren met zelfverdediging is een recht en 'mag'. Sterker nog, het moet! Als het goede (leven, vrijheid en rechten) het moet winnen het kwade (geweld, tirannie en vernietiging van rechten) moet het zich verdedigen.

Daar komt de uitdrukking vandaan, "als je je rechten niet gebruikt, verlies je ze". Het is een natuurwet, een automatisme!

3. Een transcriptie van de gesproken tekst is beschikbaar op de site van The Atlas Society.