maandag 29 juli 2013

Oud-Beijerland speelt cynisch spel met mensenlevens

Zondag 7 juli verdronk de 16-jarige Ivan Korkmaz in de rivier het Spui. B&W heeft maatregelen uitgesteld tot na de zomer. En dan liggen er ineens die grootste toekomstplannenHet Spui werd in 2005 door de provincie aangemerkt als "levensgevaarlijk" 

UPDATE: Het Kompas, het plaatselijke huis-aan-huisblad, heeft deze week de exclusieve scoop - of moeten we zeggen, het lek van de eeuw! En wij hebben een klapsigaar uit de oude doos! Toen de provincie in 2005 een negatief zwemadvies gaf voor het Spui, kwam dat het vorige college om onbekende reden ook al bijzonder slecht uit. Niet alleen weigerden ze maatregelen te nemen, ze gingen er zelfs tegen in beroep, lezen we in het Algemeen Dagblad van 4 november 2005!

En nu staan daar de grootse city-marketingplannen van de gemeente Oud-Beijerland plots op de voorpagina van het Kompas! Zomaar pardoes, tijdens het reces! Dan wordt duidelijk dat slecht nieuws over drenkelingen daar echt niet bij past. En waarom 'ontmoedigende maatregelen' vooruit worden geschoven.

Onder een kop van chocoladeletters lezen we dat 'as we speak' onderzoek wordt gedaan naar..
"..de kansen voor een nieuwe aanlegsteiger bij de Oude Tol voor de veerpont Spijkenisse-Rhoon. En dat zou mooi passen in de plannen van de gemeente om de ligging van Oud-Beijerland aan het water te promoten".  
Voorts vernemen we dat de eigenaar van het restaurant, Ruud Hulstaert in verregaande onderhandeling is over de aanleg van een nieuwe commerciële steiger bij de Oude Tol: links van de oude steiger moet een 72 meter lange nieuwe steiger komen voor de verhuur van aanlegplaatsen voor bezoekers van Grand Café Oude Tol, verhuur van rubber motorbootjes, seizoensligplaatsen voor watersport en pleziervaartuigen en vaste ligplaatsen. Grootse toekomstvista's dus.

De politiek ziet wel iets in de plannen. Want een extra aanlegsteiger sluit mooi aan bij de visie Waterfront. In 2025 wil Oud-Beijerland in de wijde omgeving bekend zijn als het ‘dorp aan het Spui’. Het Waterfront moet dan dé ontmoetingsplek voor inwoners en mensen van buiten zijn.
Met de aanleg van deze steiger ontstaat een mogelijkheid van een nieuwe aanlegplek voor de veerpont en komt er naast de stops in het centrum en bij Klein Profijt een derde stop bij aan de Oude Tol.

De haalbaarheid wordt nog verder onderzocht, maar dat moet niet te lang duren, want volgend jaar maart met de start van het nieuwe watersportseizoen, moet de zaak gereed zijn.

Het is duidelijk dat de gemeente in een paradox opereert, verscheurt tussen een visie op de toekomst als watersportparadijs, maar aan een levensgevaarlijke rivier. Iets zal hier moeten wijken. De lokale partij BINT ijvert al jaren voor de ontwikkeling van het recreatiegebied de Oude Tol en rept zelfs op zijn site over een 'groeibriljant' en een 'groeiparel'. Hier een historisch overzicht.

Hier nog even een reminder waarom de rivier het Spui door de provincie ZH wordt aangemerkt als levensgevaarlijk.

(Bron)


17 juli 2013

Russisch Roulette in Spui des doods

Je kon erop wachten! Aangezien Ivan Korkmaz geen zwemdiploma had, en de lokale bobo's daarom besloten, "eigen schuld, dikke bult"; en omdat de gemeenteraad in haar wijsheid heeft besloten maatregelen uit te moeten stellen tot na de zomer; denkt iedereen die niet verzuipt in het pierebad, "Ja, gezellie, zwemmen in het Spui!" De boeienlijn wordt gezien als markering tussen 'veilig' en 'onveilig' in plaats van 'onveilig' en 'levensbedreigend'.


13 juli 2013

3 Doden, gemeente gaat met vakantie

Het college van Oud-Beijerland is zo goed als haar woord. Zoals besloten werd in de gemeenteraadvergadering op dinsdag 9 juli (zie verslag hieronder), zijn er borden geplaatst bij het strandje, om het zwemmen in de "levensgevaarlijke" rivier het Spui, te "ontraden". Verdere ontmoedigende maatregelen, zoals het aanbrengen van een rietkraag op het strandje en het verwijderen van de psychologisch domme boeiengrens is opgeschort, want onderwerp van 'debat na de vakantie'. De gemeente neemt dus bewust het risico dat er weer een kind gaat zwemmen en verdrinkt in de sterke stroming van de rivier. Ook is men vergeten de VVV te informeren over het nieuwe ontmoedigingsbeleid; er wordt nog altijd druk geworven:

Dagrecreatiegebied aan de oevers van het Spui bij Oud-Beijerland. Met veel mogelijkheden voor watersport (jetski, waterski), strandje met zwemmogelijkheid, pannenkoekenhuis, recreatie- en speelweide en kinderzwembad. 
Zo rolt de gemeente Oud-Beijerland.

Toegangsbord bij De Oude Tol met verwijzing naar Strand en Zwembad.


Toegangweg naar het strandje met bord waarin zwemmen wordt 'ontraden'.


10 juli 2013

Video raadsvergadering 9 juli 2013 Gemeente Oud-Beijerland (op 43:43 en 2:51)

Naar aanleiding van vragen van GL is er al voor de tragische verdrinkingsdood van Ivan Korkmaz een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van het strand bij De Oude Tol. Dat is rijkelijk laat, aangezien de bevoegde overheid, de Provincie Zuid-Holland, het zwemwater al in 2005 "levensgevaarlijk" heeft genoemd. Hier wordt bewust het risico genomen dat er weer ongelukken gebeuren. Misschien is er een goede letselschadeadvocaat die op No Cure, No Pay basis op wil treden voor Korkmaz senior.

Geen raadsdebat

Kennelijk heeft het snoeiharde oordeel van de provincie nooit aanleiding gegeven voor een discussie in de raad, want lokale partij BINT @GeertJeelof vraagt in een motie om uitstel van acute maatregelen tot na de zomervakantie. Na toezegging van het College van B&W dat er debat zal plaatsvinden na de zomer na de ontvangst van onderzoeksresultaten, heeft BINT de motie ingetrokken.

Nostalgie en conservatisme

In de beleving van de raad leren Oud-Beijerlanders al zwemmen in het Spui sinds het ontstaan van de rivier in de stormvloed van 1532. Vroeger werd de rivier overgezwommen. Gezien dit tijdsperspectief missen de raadsleden het gevoel van urgentie.  Ze weigeren de realiteit te aanvaarden. Ook niet, nadat een jongeman de dood heeft gevonden. Men wil de inwoners het plezier van waterrecreatie niet ontnemen in de warme zomermaanden. 

Geen zwemlokatie

Burgemeester Tigelaar benadrukt nadrukkelijk dat het hier niet om een officiele zwemlokatie gaat. Dat is een feit, geen opinie. De rivier is om een aantal redenen erg gevaarlijk. Daarover is geen meningsverchil. 

Veiligheid

Het college heeft dindagochtend 9 juli voorafgaand aan de raadsvergadering besloten drie maatregelen te nemen: 1. beplanting op de oever, 2. verwijderen van de boeien die een vals gevoel van veiligheid suggereren, 3. het plaatsen van extra waarschuwingsborden. Burgemeester Tigelaar benadrukt dat maatregelen direct genomen moeten worden omdat de veiligheid in het geding is. Onder druk van de raadsleden komt hij daar uiteindelijk op terug.

Vertrouwelijk

De fractievoorzitter van de PvdA informeerde waarom een en ander niet vertrouwenlijk kon worden meegedeeld? Maar burgemeester Tigelaar zag daar geen aanleiding toe. De vraag is, waarom de cover up? Bewaard de raad van Oud-Beijerland een geheim?

Raadsbreed standpunt

Ook de fractie van BINT kijkt heel anders aan tegen de situatie dan het college. De meeste fracties steunen de motie van BINT en stellen zich op het standpunt dat het bijplaatsen van borden voorlopig afdoende is. Over het verwijderen van de boeien werd verschillend gedacht.

College trekt besluit in

Hoewel het college vindt dat ze haar verantwoordelijkheid moet nemen als de veiligheid in het geding is, zegt ze toe maatregelen op te schorten tot er gelegenheid is voor debat. De werkzaamheden die al gepland stonden voor woensdag zijn afgeblazen.

De gemeentesite heeft ook een update over aanpassingen genoemd in het collegebesluit, maar die juist werden teruggefloten in de raad.


10 juli 2013


3 Burgers verdronken in "levensgevaarlijke" rivier


Afgelopen zondag verdronk de 16-jarige Ivan Korkmaz in de rivier het Spui in recreatiegebied De Oude Tol in Oud-Beijerland. Hij werd pas na drie kwartier gevonden, en overleed later die dag in het ziekenhuis (bijdrage begrafeniskosten ajb). Hij was niet de eerste, en helaas ook niet de laatste. 

De gemeenteraad wast haar handen in onschuld. Burgemeester Klaas Tigelaar zei daags na het tragische ongeluk op ongedurige toon dat hij "bezig is" met de "dramatische situatie" (video) (audio).

Als dat waar is, dan is hij al "bezig" sinds 2005, want toen classeerde de Provincie Zuid-Holland het strandje als "levensgevaarlijk". Destijds liet wethouder Goebel (Geubel?) al weten (audio en video) niet van plan te zijn iets te doen aan de bedreigende situatie.

Met die wetenschap vermelde de gemeentesite sinds 2008 (screenshot) dat "ook inwoners van andere plaatsen (...) hun weg naar De Oude Tol weten te vinden om verkoeling te zoeken in de rivier het Spui". Pas vandaag werd de site schoongesponst en is er niets meer terug te vinden van die aanbeveling, waarop ook een foto te zien was van vrolijke kinderen poedelend in het gevaarlijke water.

Het Spui is een zeer drukke scheepsvaartroute. Zware vrachtschepen trekken zwemmers met gemak naar de bodem, waarbij de kans aanwezig is dat ze pas dagen later elders gevonden worden.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat:
..er bij het zwemmen in het Spui rekening gehouden worden met het gevaar van sterke getijstromen. Het water kan hier snelheden bereiken van enkele kilometers per uur.
Er verdrinken met regelmaat mensen in het Spui; ook honden moeten verkoeling in de rivier vaak met de dood bekopen. Vorig jaar werd een man uit Spijkenisse drie dagen later 16km verderop teruggevonden. Anderhalf jaar geleden is er een volwassen man verdronken, nadat hij in het water sprong omdat zijn boot was losgeraakt van de kade. Hij werd meegezogen en kwam drie dagen later vier dorpen verderop pas bovendrijven.

Maar burgemeester Tigelaar "gaat er niet over", al is veiligheid de eerste taak van een burgemeester.

Te vrezen valt dat de gemeente Oud-Beijerland andere prioriteiten heeft dan de veiligheid van zwemmers. De gemeente ziet het recreatiegebied als "groeibriljant" en heeft plannen om er een partycentrum, een hotel en een restaurant neer te zetten. De watersportvereniging kan de tent sluiten bij een zwemverbod.

De redactie van deze pagina's is fel voor vrij ondernemen en bepaald geen liefhebber van overheidsverboden, maar mensenlevens mogen nooit nodeloos gevaar lopen: de huidige boeiafzetting wekt de valse indruk dat daarbinnen veilig gezwommen kan worden. 

Hier is iets aan de hand met prioriteiten en verantwoordelijkheden. Tigelaar laat wel wat beplanting aanbrengen om de bereikbaarheid van het gevaarlijke zwemwater te beperken, en oh ja, hij zal nog een bord neerzetten.

Gerelateerd
H/t @Nessea_