zaterdag 22 juni 2013

Wetenschappelijk bureau VVD redt liberalisme

Wat is er toch gebeurd met het liberalisme in Nederland? Als de nood het hoogst is, is de redding is nabij! 


Het orkest speelt door op de Titanic, terwijl het schip met man en muis vergaat.

Wie zich afvraagt wat er toch is gebeurd met het liberalisme in Nederland, heeft nu het antwoord. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij! Daar komt ter elfder ure de cavalerie aangestormt in de vorm van het liberale wetenschappelijk bureau, de Telders Stichting!@Telders1954 heeft een rapport het licht doen zien met een titel waarvan de wortels ferm gepland zijn in de tijd van de liberale grondlegger, Thorbecke: in het geschrift, "De plicht der politieke partijen. Kiezers, partijleeden en politici in een open partijendemocratie." zijn de geleerden na lang antichambreren tot een oplossing gekomen hoe we de liberaal-democratie kunnen redden!

Het liberalisme is niet ten onder gegaan aan ruggegraatloos pragmatisme van de macht om de macht (ideologie is bah!), maar aan de twit! Ja, je leest het goed. De Twitters!
Sociale media hebben nauwelijks meerwaarde voor politici, en zijn mogelijk zelfs schadelijk voor de democratie.
Voor de degelijke denkers van de Telders Stichting is zoo een vluchtig medium als de Twits natuurlijk een onhaalbare kaart. Want waar kun je in onder 140 tekens de nuance kwijt? Het is onbegonnen werk!

Het tekent de TOTALE scheiding van politiek en realiteit. De dikke laag teflon tussen de politieke elite en de burgerlijke realiteit is een ondoordringbaar pantser. Het beeld van het orkest op de Titanic, dat rustig doorspeelt terwijl de oceaanreus met man en muis vergaat, dringt zich op.

Toch vooral de schijn ophouden dat er niets aan de hand is. Rustig doorlopen, mensen!

Baghdad Bob (quotes), is een tweede beeldfiguur: ontkenning van de realiteit omdat er geen antwoord is. De werkelijkheid is zo onvoorstelbaar dat er niets anders opzit dan haar te negeren. Dat is de psychologie achter de ontkenning.

Of nog een derde, waarvan niet zeker is of het historisch juist is; deze anekdote kan best een verzinsel zijn, ontsproten aan het brein van de proto hippie, Jean Jacques Rousseau:
Marie Antoinette, die tijdens een hongersnood vanuit haar parallel universum verzuchtte, geef die mensen toch cake! Het gepeupel stond de guillotine al te slijpen, bij wijze van spreken.
Toch heeft de Teldersstichting een punt. Sociale media zijn de doodsteek voor de macht van de partijpolitiek, voor de gevestigde orde die het land heeft opgedeeld in gremia onder het bestuur van haar partijkoryfeeen en gesjeesde has beens; en die de belastingpoet, geroofd van burgers, verdelen onder groepjes die beantwoorden aan hun politiek correcte idealen en moralen.

Dankzij het internet is informatie vrij beschikbaar en is iedere kiezer en burger zijn eigen Minister van Informatie geworden. De heren van de Telders Stichting kunnen de bakens verzetten, of vergaan tot visvoer.

Het klassiek liberalisme van Thorbecke is deaud, vergaan met man en muis aan boord van Mark Rutte's s/s "BIG GOVERNMENT EXPRESS".