zaterdag 8 juni 2013

Waarom Amerikaanse TV beter is dan Nederlandse (Romanticisme vs. Naturalisme)

Vandaag de dag zien we twee grote categorieën in de kunst: romanticisme, de stroming die het bestaan van vrije wil erkent, en naturalisme, de stroming die vrije wil ontkent

Big Brother en Superman.

Naturalisten claimen dat een schrijver "het echte leven" moet reproduceren, "zoals het is", zonder selectief te zijn en zonder waarde-oordelen te geven. Met "reproduceren" bedoelen ze "fotograferen"; met "het echte leven" bedoelen ze de concreten die ze op dat moment toevallig observeren; met "zoals het is" bedoelen ze, "zoals het leven is bij de mensen om hen heen". Maar als je goed kijkt zie je dat deze naturalisten extreem selectief zijn als het gaat om twee attributen van de literatuur: stijl en karakterisatie. Zonder selectiviteit zou het onmogelijk zijn wat voor karakter dan ook neer te zetten, geen aparte man en ook geen gemiddelde man die statistisch typerend is voor een groot deel van de populatie. Daarom is de naturalistische oppositie naar selectiviteit alleen toepasbaar op een attribuut van de literatuur: de inhoud of het onderwerp. De claim is dus, dat het in verband is met de keuze van zijn onderwerp dat een roman/scriptschrijver geen keuze moet uitoefenen.

Waarom naturalisme?

De naturalisten hebben nooit een antwoord gegeven op die vraag, nooit een rationeel, logisch antwoord. Waarom zou een schrijver zijn onderwerp zo onselectief fotograferen? Omdat dat is wat er "echt" gebeurde? Om te beschrijven wat er echt gebeurde, is de taak van een journalist of een historicus, niet van een romanschrijver. Om lezers/kijkers te verlichten en ze kennis bij te brengen? Dat is de taak van de wetenschap, niet van de literatuur. Om het lot van de mensheid te verbeteren door hen ellende te laten zien? Maar dat is een waarde-oordeel, een moreel doel en een didactische "boodschap", juist verboden door de naturalistische doctrine. Om iets te verbeteren moet je trouwens weten wat een verbetering is, en om dat te weten moet je weten wat goed is en hoe je het goede kan bereiken; en om dat te weten moet je een compleet systeem van waarde-oordelen hebben, een ethisch systeem, wat een gruwel is voor de naturalisten.

Plot

De naturalisten stellen dat een plot een kunstmatig verzinsel is, want in "het echte leven" vallen gebeurtenissen ook niet in een logisch patroon. De naturalisten maken bezwaar tegen de gedachte, dat de gebeurtenissen uit het leven van de mens eenduidig zijn en zelden vallen in de duidelijke, dramatische situaties die een plot nodig heeft. Dit is waar, en dit is juist het grootste argument tegen de naturalistische positie. Kunst is een selectieve recreatie van de realiteit; haar taak is de concretisering van metafysische essenties.

Niet romanticisme, maar naturalisme is escapisme

De voor de hand liggende vraag, waarop de erfgenamen van de naturalistische school geen antwoord hebben, is: als helden en genieën niet representatief zijn voor de mensheid vanwege hun numerieke zeldzaamheid, waarom moeten freaks en idioten dan wel als representatief worden beschouwd? Waarom zijn de problemen van een vrouw met een baard van groter universeel belang dan de problemen van een genie? Waarom is de ziel van een moordenaar het bestuderen waard, maar de ziel van een held niet.
Het antwoord ligt in het basisuitgangspunt van naturalisme (of de beoefenaars er nou bewust voor gekozen hebben of niet), de anti-mens, anti-geest ("anti-mind"), anti-leven gedachte die een uitgroei is van de altruistische moraliteit. Naturalisme is een verwoede ontsnapping aan moreel oordelen, een lang, jammerend pleidooi voor medelijden, voor tolerantie, voor de vergeving van alles.

Bovenstaande is een aangepaste vertaling van het item naturalisme uit de Ayn Rand Lexicon.


DEFSTERNOOT: Jaahaa, maar waarom is YankenTV dan beter? Niet alleen in de inhoud van de producties valt een verschil te maken tussen naturalisme en romanticisme, vooral ook in de stijl (of exacter: het gebrek aan stileren), het camera- en lensgebruik, de belichting, make-up, etc. De Nederlandse televisie is doorspekt met een zeer typerend "stijlloos" naturalisme. Het gaat hier niet alleen om films, maar ook om bijvoorbeeld een journaal, reclame, spelprogramma, etc.

Vrijwel niemand in Nederland is zich bewust van deze vorm van manipulatie. We groeien ermee op en accepteren het als de standaard. Na een aantal polderjaren begin je Amerikaanse televisie "nep", "simpel" te vinden. De tragiek is dat er een diepe filosofische (romanticisme) boodschap achter het "overdreven" stileren schuil gaat.


Naturalisme (GTST):


Romanticisme (TBATB):U snapt het nog niet? PomoNieuws gaat er binnenkort dieper op in.


Gerelateerd