zaterdag 1 juni 2013

Onderzoek PVV: Meerderheid Nederlanders voor stop moslimimmigratie

Opvallend is dat de afkeer van de islam onder mensen van bijna alle politieke gezindten de boventoon voert


D66 is de enige uitzondering. En het CDA heeft juist benadrukt dat ze moslims graag opneemt