zondag 2 juni 2013

Maffiose windhandelaar Eneco en de opgelegde omerta aan onze kustgemeenten

Je bent onderneming Gifgroen die de omgeving wil gaan vergiftigen. Je stelt een dictaat op, waarin je overheden en ambtenaren een verbod oplegt om zich negatief te uiten



De dubieuze bezigheden van de windmolenmagnaten wordt opgehangen aan het toverwoord 'duurzaamheid'.

Zo doe je dat dus. Je bent onderneming Gifgroen die de omgeving wil gaan vergiftigen. Je stelt als bedrijf een dictaat op, waarin je overheden en ambtenaren een verbod oplegt om zich negatief te uiten over dit vergiftigen van uw omgeving. Als pleister op de wonde voor de zwijgplicht van deze lokale bestuurders schuift de firma GifGroen deze lagere overheden jaarlijks een fooi toe, waarvoor je amper een autootje kunt kopen. Een makkie, toch?

Deze schandalige corruptiepraktijken vinden niet rond de maffiose kusten van Napels en Palermo plaats, maar in Noordwijk, Bloemendaal en Zandvoort. Het gebeurt "gewoon" open en bloot aan onze eigen Noordzeekust, waar de windmolenindustriëlen van Eneco de lokale coöperatieve overheden deze bestuurlijk ontoelaatbare zwijgplicht oplegt in ruil voor jaarlijks enige tienduizenden euro en nog wat kralen en spiegeltjes. Deze gelegaliseerde corruptie kunt u zelf nalezen in de Noordwijkse raadsstukken.

Kamervragen in Den Haag zullen wel geen zin hebben. Niet alleen omdat deze omkooppraktijken en afgedwongen publieke zwijgplicht in dit "convenant Q10" een zaak is van de lagere overheden zelf, maar met name door het toverwoord duurzaamheid waaraan de dubieuze bezigheden van de windmolenmagnaten zijn opgehangen.

Ondertussen voelt Eneco wel nattigheid. Nog tijdens het schrijven van dit stuk twittert Eneco naar mij persoonlijk:
"Eneco schrapt gewraakte passage Luchterduinen Fonds om schijn van afkoop weg te nemen: ene.co/12mhXNW"
In het "Statement" proberen de consiglieri van Eneco te redden wat er te redden valt en wijzen erop dat er flink geschrapt wordt in de (financiële) passages in het convenant, al blijft de zwijgplicht van bestuurders en ambtenaren zwaar benadrukt:
"Nu we op een constructieve wijze samenwerken past het ons inziens niet dat bestuurders of ambtenaren zich vanuit hun functie negatief uiten over het windpark. Wij hebben dit verwoord in het convenant. Uit de discussies in de gemeenteraden en recente publiciteit realiseren we ons dat dit de schijn van afkoop oproept. We hebben dan ook vandaag aan de wethouders voorgesteld om deze passage te schrappen." 
Ook hier weer het inflatoire "schijn van" uit "schijn van afkoop" en "schijn van belangenverstrengeling", waar eigenlijk "gewoon" afkoop dient te staan of helemaal niets. Alsof teksten onzichtbaar maken iets verandert aan stiekeme deals met overheden over zwijgplicht en betalingen. Het wordt er alleen maar nog schimmiger door.

Wellicht dat BING, het verzelfstandigde expertisecentrum op het gebied van integriteit van het binnenlands bestuur, onderzoek kan doen naar deze onverholen poldercorruptie. Misschien dat Eneco ook dit wil betalen om de lucht te klaren? Tot zover de bestuurlijke integriteit van onze gecorrumpeerde kustgemeenten.

Door Gerton van Unnik