zondag 23 juni 2013

Asschers kijk op de Haagse shariadriehoek

Een recent artikel in Trouw beschrijft de toenemende islamisering in een deel van de Haagse Schilderswijk. Afgelopen week presenteerde Asscher zijn reactie


Vrouwen in niqab spreken westerse meisjes aan op hun klederdracht, aldus het ANP

Afgelopen week presenteerde MinSoZa Asscher zijn Schilderswijkbrief, zijn kijk op de situatie in de Haagse wijk waar in de zgn. Sharia Driehoek orthodoxe moslims de dienst uitmaken. Aanleiding was een reportage in Trouw. De krant beschreef hoe seculieren en liberale moslims sociale druk ondervinden om zich te conformeren aan mohammedaanse kleding- en dieetvoorschriften.

De Tweede Kamer reageerde geschokt. Drie lokale politici trokken direct de wijk in om te melden dat ze absoluut geen sharia gezien hadden. Nu is er dus Asschers Schilderswijkbrief. En je raadt het al: niets aan de hand. En, "Het moet in de eerste plaats van de lokale overheid komen. Die hebben een beeld en kunnen snel ingrijpen".

Maar zorgelijker, op de vraag hoe zulke vormen van segregatie moeten worden aangepakt, antwoordt Asscher: "In de brief gaat het over de vraag: wie is de baas op straat? De politie".

Pardon? Is het hier tegenwoordig een politiestaat? Hebben ze ons zeker vergeten te vertellen! Het doet denken aan de onuitgesproken proclamatie van 'de multiculturele samenleving'. En hier stuiten we precies op het probleem. Politiek gaat over wetgeving, burgers gaan over de rest.

Als een bevolkingsgroep zich wil segregeren van de dominante cultuur van het land hebben ze daar de vrijheid toe: ieder mag leven zoals hij of zij dat wil, mits er geen wetten worden overtreden. Ten aanzien van spaghettibandjes en alcoholgebruik staat de politiek wettelijk met lege handen. Dat klinkt onoplosbaar, maar dat is het niet.

Zoals we zagen schiet islamisering wortel onder sociale druk. Dat proces kan ook omgekeerd worden middels sociale druk. De burgers zijn hier aan zet: te lang hebben Nederlanders weggekeken, hebben feministen vrouwenonderdrukking getolereerd, hebben progressieven praktijken uit de achtste eeuw na Christus geknuffeld.

Als burgers morgen de morele moed bijeen graaien en laten blijken, dat we de sluipende gang naar apartheid en de ontwikkeling van 'een staat binnen een staat' niet meer accepteren, is het snel afgelopen met de shariadriehoeken. Lees in dit verband ook Vrijheid versus sharia: de burgers zijn nu aan zet.

Hier de rest van het interview met MinSoZa Asscher.