donderdag 30 mei 2013

Zweden verbiedt fotografie

Zweden gaat alle foto- en filmopnames verbieden van mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven

De wet als een boze kinderjuffrouw

Zweden verbiedt vanaf 1 juli alle fotografie en film van mensen die daar vooraf geen toestemming voor hebben gegeven. Dat geldt thuis tijdens verjaarspartijtjes, maar ook op straat en in de tuin.

Journalisten en persfotografen vrezen voor hun 'journalistieke waakhondfunctie' en de 'persvrijheid'. Officieel is er een uitzondering voor nieuwsgaring. Maar de regels zijn onduidelijk.

Ook het vastleggen en publiceren van criminaliteit in de openbare ruimte valt onder de wet.

Scholen zijn een proeftuin geweest voor het fotoverbod. Op Zweedse scholen gold het al langer. Een schoolhoofd kan bijvoorbeeld ouders verbieden het kerstspel te filmen - voor zover dat nog niet verboden is - als hij denkt dat derden op het materiaal terechtkomen.

Het betreft geen symboolwetgeving of een lege letter: voor het overtreden van de wet kan de rechter per geval een boete of gevangenisstraf van maximaal 2 jaar opleggen.

Officieel is het doel van de fotografiewet, de bescherming van privacy, bedoelt tegen het delen van foto's op social media als Twitter, Facebook en YouTube.