woensdag 29 mei 2013

Wereldregering wil Iran inzetten voor vernietiging Westen

Iran is benoemd tot voorzitter van de VN-conferentie over ontwapening


De Iraanse premier Mahmoud Ahmadinejad spreekt de Algemene Vergadering van de VN toe

Was de aanstelling van de dictator Ghadaffi als voorzitter van de commissie voor mensenrechten te zot voor woorden, de VN is zeer goed in staat zichzelf te overtreffen!

Iran is nu benoemd tot voorzitter van een VN-conferentie over ontwapening. De conferentie behandelt de verspreiding van kernwapens, de wapenwedloop in de ruimte, de productie van radiologische wapens en de opslag of het gebruik van nog andere massavernietigingswapens.

Deze ontwapeningsconferenties in Genève zijn het belangrijkste wereldforum voor nucleaire ontwapening. Intussen blijft Iran werken aan de ondergrondse ontwikkeling van nukes.

De benoeming bewijst weer dat de VN een incuberende wereldoverheid is, die al vanaf de oprichting door de progressieve grondleggers verraad pleegt aan de vrijheid. Nauwe samenwerking met radicale eindtijdmoslims in Tehran is daarom geen enkel probleem. 

De Verenigde Nazis belichaamt de verwarring van kwaad en goed. Iran wordt niets in de weg gelegd om het nucleaire programma voort te zetten. Het voortbestaan van Israel wordt regelmatig bedreigt, maar ook het Westen ligt zonder grote problemen binnen bereik van de raketten van de moellahs.

De plannen van de VN zijn gericht op volledige destructie van het Westen, zoals het groene nazi plan, Agenda 21 al aangeeft.