maandag 13 mei 2013

Wat de PvdA echt denkt: Buitenlanders boven de Wet

Samsom wil van illegaliteit geen misdrijf maken, maar wel een 'overtreding'

Samsom op partijbijeenkomst.

PvdA-leden steunden zondag partijleider Samsom. Een door Samsom aanbevolen motie om het asielbeleid humaner te maken kreeg steun van een grote meerderheid. De ledenraad vroeg niet om de strafbaarstelling van illegaliteit te schrappen. Een draai van de PvdA daarover zou tot een frontale botsing met de VVD hebben geleid en daarmee tot de val van het kabinet.


Buitenlanders staan boven de wet

Samsom wil het kabinet redden en ziet de noodzaak van het compromis. Maar hem "ontgaat de noodzaak van de maatregel ook", zei hij op een vraag uit de zaal. Samsom begrijpt dus niet waarom het nodig is een einde te maken aan de situatie, waarin buitenlanders de facto buiten de rechtsorde staan omdat ze buitenlanders zijn. Voor de meesten is het volstrekt logisch dat illegaal verblijf in een land niet legaal is. What part of illegal don't you understand? 

Het argument van links dat een mens nooit illegaal is, is retorische onzin. We hebben het niet over de essentie van zijn persoon, maar over het feit dat hij zich niet aan de wet houdt. Een staat is een autonoom rechtsgebied, die mag eisen dat personen zich volgens de (democratisch) vastgestelde regels binnen het rechtsgebied bevinden. 


Rechtstaat als fundament van vrijheid

Zonder dit principe is er geen objectief recht en dus ook geen vrijheid mogelijk. Dit is iets wat anarchisten weigeren te accepteren. Het is merkwaardig dat Samsom en de dissidenten, die een etatistische partij aanhangen, dit ook niet kunnen begrijpen.

Dat hun opstelling de rechtstaat ondermijnt, deert Samsom en de PvdA-dissidenten kennelijk niet. De rechtstaat wordt voor hen pas een issue als de PVV onderscheid wil maken tussen goede en kwade ideologieen!

Als het voor Nederlandse burgers vereist is om zich aan de wet te houden, dan moet dat voor buitenlanders toch ook gelden?