woensdag 29 mei 2013

Vrijheid versus sharia: de burgers zijn nu aan zet!

Deze demonstratie voor het slachtoffer van de brute terreurmoord in Woolwich, Londen, laat zien dat etnisch determinisme geen rol speelt als het over vrijheid gaat


Rechten en vrijheid verre overstijgen rassen en klassen: iedere tolerante burger gaat over de verdediging van zijn eigen mensenrecht 

Brave Nederlandse burgers zijn goed getrainde schapen: als er een probleem is, wachten ze rustig af tot politici met een oplossing komen. In veel gevallen lossen die het op met het maken van een wet. En dat was dat.

Moraal is vrijwillig

Maar er zijn kwesties waar politiek en wetgeving geen raad mee weten. Moraal laat zich niet dwingen in juridische regels. Mensen moeten het vrijwillig willen.

Aanhangers van de liberaal-seculiere wetgeving, en moslims die voor islamitisch-godsdienstige shariawetgeving kiezen, staan lijnrecht tegenover elkaar. De twee vormen van staatsinrichting zijn onverenigbaar. Hoe vervelend dat ook is voor 'pragmatici' die denken dat alles moet kunnen.

Een van de twee zal moeten wijken. Het lijdt geen twijfel welke vorm van staatsinrichting  objectief superieur is. Vrijheid heeft de mens zowel economisch, als wetenschappelijk, als cultureel in nog geen twee eeuwen ongekende welvaart en voorspoed gebracht.

Vrijheid is beter dan dictatuur

Laten we er niet nihilistisch over doen: gezondheid, een goed leven, en het najagen van geluk is beter dan menselijk lijden, armoede en fatalistische uitzichtsloosheid. Politici die zich laten leiden door het vermeende ideaal, dat deze twee wereldbeelden gelijkwaardig zouden zijn, brengen de vrijheid in gevaar.

Als deze politici een wijk ingaan waar 'de sharia zou heersen', en ze komen eruit met de conclusie, we hebben geen sharia gezien, gaat u maar rustig slapen, dan weet je dat er een probleem is. Abstracties groeien niet aan bomen!

Deze politici doen niet alleen of vrijheid en sharia gelijkwaardig zijn (dat is de eigenlijke betekenis van multiculturalisme), ze zeggen daarmee dat de twee staatsinrichtingen tot een gelijkwaardige uitkomst leiden. Een kind begrijpt dat dit onzin is. Deze politici hebben ongetwijfeld de beste bedoelingen, maar de weg naar de hel is ermee geplaveid.

Burgers zijn verantwoordelijk

De burgers van Nederland moeten daarom zelf het initiatief nemen in deze kwestie. Ze moeten hun islamitische medeburgers vertellen dat ze waarde hechten aan hun langbevochten vrijheid. Dat de rechtstaat valt of staat met gelijkheid voor de wet, en één wet voor alle burgers

Dat moet natuurlijk op vreedzame wijze gebeuren. Het schenden van rechten is ook hier niet aan de orde. Rassen en klassen zijn oppervlakkige constructen van groepsdenkers. Het gaat niet eens om mensen, maar om slechte ideen (waaronder sommige religies kunnen worden begrepen).

Hier is geen plaats voor oppervlakkige onzin als virulent cultuur-nationalisme of etnisch collectivisme. Dat is geen haar beter dan het scheiden van mensen in gelovigen en ongelovigen. De groepen zijn alleen verschillend. 

Het gaat om gelijke (individuele) rechten, vrijheid en rechtsgelijkheid. Een wet voor alle burgers! Voor vrijheid, tegen apartheid, tegen een staat binnen een staat.

Burgers zijn eigenaar van de publieke ruimte. Zij bepalen het debat. Het wordt tijd voor ludieke burger-initiatieven.

N.B. Een paar suggesties: toeristische 'bezichtigingen' van shariadriehoeken tijdens stedentripjes. De flash mob is een goed alternatief voor de demo, waarvoor stadsbesturen altijd vergunningen eisen (rechten, iemand?).