zondag 5 mei 2013

Vrijheid Kan Je Leren!


Ieder jaar moeten we ons weer door hetzelfde treurige ritueel heen sleuren. Het Nationaal Comité, een verzameling postmoderne hotemetoten "geeft richting aan herdenken, vieren en herinneren" (blijkbaar kunnen we dat zelf niet). Ze doet dat op een geheel eigen wijze: het zijn collectivisten die vrijheid haten. Dus ze verkrachten het concept tot het zo abstract is, dat niemand meer weet wat het is al dreef het in hun soep.

Maar vrijheid is geen vage abstractie maar een moreel concept, waar gewoon een recept voor bestaat.  Vrijheid begint bij een staat die haar plaats kent. Als de staat een los kanon wordt, hebben burgers de plicht haar een kopje kleiner te maken. Want in een vrijheidsstaat is de burger soeverein, niet de staat, de regering of de vorst.

Om zijn vrijheid te symboliseren, maar ook om zijn soevereiniteit kracht bij te zetten - want vergis je daar niet in - is de vrije burger bewapend. Want wie niet bereid is vrijheid te verdedigen, raakt haar onherroepelijk kwijt. De natuurlijke neiging van de overheid is uitdeiende machtsconcentratie volgens de salamimethode! 

Nederland kent helaas geen Bill of Rights die de staat dwingt zichzelf te beperken. Maar met of zonder zo'n grondwet, het is de verantwoordelijkheid van burgers zelf om hun eigen vrijheid te bewaken. De natuurlijke staat is expansie, dus de voetafdruk van de overheid in ons leven wordt met de dag groter. Lees hier waarom de nanny state erger is dan de absolute monarchie.

Een politiek systeem, of het goed is of slecht, handelt altijd in naam van de burgers. Daarom dragen ze verantwoordelijkheid voor hun regering. Als we de daden van een regering konden isoleren van de individuele burger, hebben we geen politiek meer nodig! Politiek is een serieuze zaak.

Als Asscher terecht commitment wil van migranten, moet hij ze een cursus Vrijheid Voor Beginners geven. Want een idee kan je niet afdwingen langs de juridische weg. Het afnemen van de eed is daarvoor het beproefde middel. Maar ja, dat maken ze weer tot leeg ritueel.

JPB probeerde ons al een smoes wijs te maken met zijn: "de overheid, dat ben jij". Niks d'rvan! De Staat vertegenwoordigt een macht die een burger nooit heeft. De overheid en de burger staan in zero sum tegenover elkaar. Wat de een aan macht heeft, moet de ander inboeten.

De overheid is een draak die tijdelijk op het goud mag passen, maar hij heeft alleen moreel bestaansrecht als hij zijn plaats kent en in zijn hok blijft. Het is erg zorgelijk dat de overheid zijn plaats vergeten is.

De burger doet er goed aan, te letten op zijn saeck!

Tegeltje van Founding Father: