zondag 31 januari 2016

REGELS VOOR RECHTS: VOORKOM BEELDVORMING

Animal Farm is a Britse animatiefilm van Halas en Batchelor, gebaseerd op het boek van George Orwell uit 1945, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. We leren eruit hoe de linkse pikorde werkt en hoe we ermee om moeten gaan. Het collectief berust op de moraal dat alle leden gelijkwaardig zijn en zich te allen tijde ondergeschikt maken aan het geheel. Dissidenten worden geisoleerd en persoonlijk vernietigd. Als de video is verwijderd, probeer deze link

UPDATE: Voor de invoelende mens op links is perceptie alles. De realiteit is niet hun referentiekader, maar subjectieve beeldvorming die hun versie van de 'realiteit' moet bevestigen. Wie zich laat leiden door subjectieve beelden, vraagt erom belazerd te worden. Toch worden oorlogen vaak gewonnen of verloren op basis van verkeerde beeldvorming van de kracht of zwakte van de vijand.


Subjectieve beeldvorming is verradelijk. Oorlogen worden vaak gewonnen of verloren op basis van verkeerde beeldvorming. Oorlog is deceptie. 

Als mensen zonder realiteitsanker een verandering van de publieke opinie bespeuren passen ze hun eigen mening aan. Op die manier zijn ze een gemakklijke prooi voor de meesters van de manipulatie, die werken op het terrein van massa-psychologie, propaganda en stil verzet. Het eindproduct is gedachtenhervorming of collectieve geloofsvorming. Het gaat allemaal om het manipuleren van jouw beeldvorming over een bepaald onderwerp, zodat jij op jouw beurt weer anderen kan beinvloeden, zodat een domino-effect ontstaat. Bij effectieve propaganda blijft verborgen dat je gemanipuleerd wordt. Hoe kun je je ertegen wapenen? Probeer zelfstandig te denken op basis van objectieve feiten. Luister niet naar pomo idioten die roepen dat er niet zoiets bestaat als objectiviteit: er is een externe realiteit die prima afhankelijk van jouw waarneming kan functioneren, dank je wel alsjeblieft. Nog een paar tips:
  1. Zweer iedere vorm van politieke correctheid af. Het beste tegengif, is negeren. 
  2. Realiseer je, dat het doel is jouw relaties met anderen te veranderen.
  3. Het einddoel is, jou te isoleren van anderen en van de realiteit om je heen.
  4. De brandstof van dit mechanisme, is angst voor isolatie.
  5. De olie van dit mechanisme, is onwetendheid.
  6. Opgelegd zwijgen is het einde van vrijheid en democratie.
  7. Verzet is het enige tegengif. 
  8. Een individu kan enorme macht ontwikkelen.
  9. Steun elkaar in deze overtuiging. Praat erover.
  10. Ga in debat met anderen, maar negeer de PC-crowd. 
Je kunt het hele artikel van Stella Morabito hier lezen (bron).
Check ook het PC Liveblog (bron).
21 dec. 2015

RACIST, GUTMENSCH, NAZI: WAT BETEKENT HET? 


Links of rechts, Gutmensch of nazi, wat betekent het allemaal? Dat ligt eraan wie je ernaar vraagt. De Gutmensch duidt taal niet in de klassieke betekenis, als drager van informatie. Links en rechts bevolken bijna gescheiden universums. Ze leven letterlijk langs elkaar heen. En de kloof wordt alleen maar groter. 

Dalrymple is een Britse arts en een scherp conservatief waarnemer en commentator. Hij komt uit een knalrood nest, en weet daarom precies hoe de linkse geest werkt. Anders dan sommigen geloven, is er zo'n groot verschil tussen links en rechts, dat je rustig kunt stellen dat de beide wereldbeschouwingen op cruciale punten compleet afwijken. In een recente column (bron) valt Dalrymple meteen met de deur in huis (...) (bron)
17 dec. 2014

Tactieken van Al Capone

We komen nog even terug op Alinsky's boek, Rules For Radicals, de bijbel voor radicalen, geschreven door de grootvader van de postmoderne cultuuroorlog. Het werk is zo belangrijk dat Hillary Clinton erop is afgestudeerd, terwijl Obama van beroep, meester-agitator is.10 okt. 2013

George Orwell's 'Animal Farm'

Ondanks de titel Animal Farm en de Disney-achtige animatie, is de film een 'in your face' adaptatie van Orwells klassieke kritiek op het Stalinisme. De dieren nemen de boerderij over in een revolutionaire staatsgreep, maar komen erachter dat de een gelijker is dan de andere.  We denken aan gelijkheid als een geweldig ethisch leerstuk. Maar dat blijkt na enige analyse anders te liggen. Lees het in "Koppen Snellen Boven het Maaiveld". 


Regels voor Rechts: Hoe ga je om met linkse hyena's

In de fabel van George Orwell (All Art Is Propaganda) gaat het tirannieke dictatorvarken Napoleon, vergezeld van een meute aanvalshonden. Dat is geen toevallige keuze van Orwell, die qua dictatoriale totaaldenkers wist waar Abraham de mosterd haalt.

De beesten in de fabel volgen dezelfde modus operandi als de aanvalshonden IRL in de traditie en volgens het template van het wereldsocialisme. Dit is hun handboek. Het heet Rules for Radicals en is geschreven door de Marxist, Saul Alinsky, de leermeester van Hillary Clinton en Barack Obama, de laatste zelf een volleerd, gecertificeerd organizer (meester agitator). 

Hier zijn een paar korte vuistregels:

Regel 1: Macht is niet alleen wat je hebt, maar wat de vijand denkt dat je hebt.
Regel 2: Handel nooit buiten het expertiseveld van je mensen.
Regel 3: Als je kan, handel dan buiten het expertiseveld van je vijand.
Regel 4: Dwing de vijand zijn eigen regels nauwgezet te volgen.
Regel 5: Belachelijk maken is het zwaarste wapen.
Regel 6: Een goede tactiek is een leuke tactiek.
Regel 7: Een tactiek die te lang duurt wordt voor iedereen vervelend.
Regel 8: Hou druk op de ketel. Laat nooit los.
Regel 9: De dreiging is vaak bedreigender dan de dreiging zelf.
Regel 10: Als je een ontkenning ver genoeg voert, wordt het positief.
Regel 11: De prijs van een succesvolle aanval is een constructief alternatief.
Regel 12: Kies een doelwit, isoleer het, maak het persoonlijk en polariseer.

Een paar kanttekeningen.

Regel 2: Handel nooit buiten het expertiseveld van je mensen.
De laatste twintig jaar worden we geteisterd door indoctrinatie, politieke correctheid en nieuwpraat. Pomo's gebruiken woorden als wapens.

Geen misdaad is erger dan je schuldig maken aan een isme of aan fobie. Het laagste wat er op dat gebied te vinden is, is racist! en fascist! Update: homofoob!

Dat is dus het expertiseveld van de activisten die je in de pan willen hakken. Indrukwekkend, toch?

Regel 5: Belachelijk maken is het zwaarste wapen. 
Enter, de Nederlandse linkscabaretier. Vul maar in. LOL

Regel 12: Kies een doelwit, isoleer het, maak het persoonlijk en polariseer. 
Dit is verreweg het favoriete wapen van de linksactivist. De aanvalshonden proberen je supportnetwerk uiteen te spelen door een serie standaardbeschuldigingen. Medestanders worden bang met dezelfde modder besmeurd te worden en trekken zich terug uit het debat. De valse honden hebben hun doelwit nu geisoleerd.

De valse krengen gaan bij voorkeur achter mensen aan, niet de partij, als die er is. Mensen zijn kwestbaarder dan instituten.

De directe, persoonlijke kritiek en ridicuul werkt. Het is wreed maar erg effectief.

Lees het boek: Rules for Radicals, weet wat er komen gaat. 
Zet de frontale aanval in. 
Zeg nooit, sorry! tegen politieke correctheid en attack! 
Er helpt maar een ding: FU en de contra-aanval. 
Direct en keihard. 
Maak geen gevangenen! 

Want wees es eerlijk, een voetbalteam zou nooit een goal scoren als het alleen verdedigend zou spelen!

N.B. Alinsky's handleiding voor politieke straatvechters stamt uit 1971. Wordt het niet eens tijd dat deze M.O. wordt gecountered?4 juli 2013

Wat is consensusdwang en hoe voorkom je het? 

De Delphi Techniek, gebruikt de psychologie van groepsdwang om gespreksgroepen tot vooraf vastgestelde oplossingen te laten komen. (...) Een techniek om 'consensus' te bereiken is de Delphi Techniek. De methode werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld door de Rand Corporation voor het ministerie van Defensie. Oorsponkelijk was het bedoelt om informatie te verzamelen, maar het werd al snel ontdekt als methode om debat te manipuleren naar een vooraf afgesproken uitkomst. Wat houdt de methode in? Allereerst moet de moderator, de agent, of de gespreksleider een aangename persoonlijkheid hebben, wat tegenwoordig een 'empathisch' type wordt genoemd. Allereerst moet deze 'veranderingsagent' tweespalt zaaien in de groep. Hij doet dat door een paar van de aanwezigen aan te wijzen als 'fouten'. De agent zelf vertegenwoordigt de 'goeden'. In de video vertelt Heather Gass, die de methode de oorlog verklaard heeft, hoe ver dat kan gaan. Het neerzetten van mensen als racisten en fascisten wordt niet geschuwd. Alle wapens uit het politiek correcte arsenaal kunnen worden ingezet. (Bron)


Gerelateerd