woensdag 15 mei 2013

Rechtse haviken krijgen gelijk: China doet mee met As van het Kwaad

De via WikiLeaks uitgelekte diplomatieke ‘telegrammen’ bevestigen onbedoeld het gelijk van rechtse haviken. China doet mee met de As van het Kwaad en de Russen waren honderd procent verantwoordelijk voor de oorlog met Georgië


Het gelijk van Bush

Met het publiceren van de diplomatieke ‘telegrammen’ hoopten Assange en zijn linkse vrinden schandalen te onthullen over hoe westerse staten als de VS en Israël complotten smeden om de rechtmatige regeringen van onschuldige landen omver te werpen en zich de grondstoffen van de slachtofferlanden toe te eigenen. Deze complotten schitteren echter door afwezigheid. Het echte schandaal dat werd onthuld waren de vijandige acties van de twee overgebleven landen van de As van het Kwaad – Iran en Noord-Korea – en het onvermogen van de Amerikaanse regering om hen te stoppen.


De As van het Kwaad

Uit de zgn. ‘telegrammen’ blijkt dat Noord-Korea geavanceerde raketten voor de middellange afstand van Russisch ontwerp aan Iran heeft verkocht. Met deze raketten kan Iran steden in West-Europa bedreigen. Bush had gelijk, de As van het Kwaad bestaat, en tot nu toe werd slechts het minst belangrijke lid, Irak, onschadelijk gemaakt. Daarnaast heeft Noord-Korea een omvangrijke nieuwe uraniumverrijkingsfabriek gebouwd.

Omdat het Westen tot nu heeft nagelaten om Iran aan te vallen om op z’n minst een eind te maken aan het kernwapenprogramma van de schurkenstaat en sponsor van islamitisch terrorisme, en ook niet reageert op openlijke provocaties van Noord-Korea is de nieuwe uraniumverrijkingsfabriek gewoon bovengronds gebouwd. Noord-Korea vreest geen bombardementen, want het Westen is zwak en pacifistisch.

Waar haalt een straatarm land als Noord-Korea, waar de bevolking verhongert, de middelen vandaan om een state of the art uraniumverrijkingsfabriek te bouwen? Volgens sommigen is dat Iran – ook geen welvaartsstaat, maar wel een olie-exporteur. Als Iran de middelen heeft verschaft voor de bouw van die fabriek, wat krijgt Iran dan in ruil voor deze broederdienst? Moeten we voortaan spreken van een Iraans-Noord-Koreaans kernwapenprogramma?

Tot nu heeft de regering Obama niet meer gedaan dan China om hulp vragen om Noord-Korea in bedwang te houden. Maar steunt China Noord-Korea niet juist omdat het land een bedreiging vormt voor de belangen van Amerika en diens bondgenoten? Volgens WikiLeaks hebben Chinese diplomaten te kennen gegeven dat China zou kunnen leven met de val van Noord-Korea en een hereniging van de beide Korea’s, maar dat mag u gerust met een flinke schep zout nemen.

China doet mee

De levering van wapens van Noord-Korea aan Iran liep meestal via China. Maar dat is nog niet alles. De Chinese overheid steunt de verspreiding van kernwapens naar schurkenstaten. Op 7 december verscheen in The Wall Street Journal het volgende artikel: China joins the Axis of Evil.

In dat artikel beschrijft Bret Stephens het bezoek dat kernwapenspecialist Siegfried Hecker aan Noord-Korea bracht. Wat hij daar zag overtreft alles wat door WikiLeaks werd onthuld. Hecker zag een moderne verrijkingsfabriek met meer dan duizend centrifuges. De regelkamer was verbazingwekkend modern en deed niet onder voor Amerikaanse installaties.

Volgens de trotse Noord-Koreanen allemaal zelf ontwikkeld, maar experts hechten absoluut geen geloof aan dat verhaal.

Zij geloven niet dat Iran de moderne installatie heeft geleverd, gezien de problemen die dat land heeft om zijn eigen installaties te laten werken. De meest waarschijnlijke kandidaat is China, volgens Thomas Reed en Danny Stillman – de auteurs "The Nuclear Express: A Political History of the Bomb and Its Proliferation".

Stillman was een van de eerste buitenlanders die een bezoek brachten aan China’s nucleaire onderzoekscentrum in Malan. In het boek dat hij samen met Reed schreef wordt opgemerkt dat China in 1982 besloot om de proliferatie van kernwapens in de derde wereld, met name in islamitische en marxistische landen, te bevorderen. Hiertoe werden wetenschappers opgeleid, technologie overgedragen, raketsystemen verkocht en infrastructuur gebouwd om dat doel dichterbij te brengen.

Het zijn landen als Iran, Noord-Korea en helaas ook China en Rusland die een bedreiging voor de wereldvrede vormen en niets nalaten om de veiligheid van democratische rechtsstaten te ondermijnen. De rechtse haviken hebben gelijk gekregen.

Dat wil niet zeggen dat het Westen met al deze landen oorlog moet voeren. Maar als Amerika en Israël daadkrachtig afrekenen met Iran en zijn proxy's Hezbollah en Hamas, wordt er in de wereld voortaan veel beter geluisterd naar westerse bezwaren. Ik durf zelfs te beweren dat China dan niets in durft te brengen tegen de vernietiging van de Noord-Koreaanse nucleaire installaties.

Dit artikel verscheen eerst op 22 december 2010 op Het Vrije Volk