woensdag 1 mei 2013

Primer in Politieke Filosofie - deel 11

Vervolg van deel 10
Waarschuwing: de inhoud van deze serie is geen onderdeel van je opvoeding of het schoolcurriculum!
Het derde concept dat individualisme onderscheidt van collectivisme is de suprematie van de groep suprematie.


Dat is het idee dat een groep belangrijker is dan een individu. In dit concept is de groep een entiteit met eigen rechten. En groepsrechten zijn belangrijker dan individuele rechten. In deze ethiek is het geen probleem om een individu te offeren voor het grotere belang van de groep.

De ultieme groep is de staat. De staat is zo belangrijk, dat ieder individu eraan ondergeschikt gemaakt wordt, als het staatsbelang daarmee gediend is. Dit idee is de wortel van alle totalitaire systemen.

Individualisten aan de andere kant, zeggen dat de groep niet bestaat: je kunt een groep niet aanraken, je kan een groep niet zien. Alleen individuen kun je zien en aanraken. De groep is een abstractie die niet bestaat in de realiteit (vergelijk: een bos en een boom). Daarom bestaan er geen groepsrechten, alleen individuele rechten.

Daarom is een grotere groep niet belangrijker dan een kleinere. Dus minderheden hebben niet minder rechten dan meerderheden, want het zijn de individuen die rechten hebben, niet de groep.

De ethiek van de groep is gebaseerd op getallen: iedere groep die groter is heeft meer rechten dan een kleinere. Ook democratie, waar beslissingen worden genomen door de helft plus 1, is een collectivisme.

Dictators claimen altijd dat ze uit zijn op het grootste goed voor de grootste groep, maar meestal bestaat die uit nog niet een procent van de bevolking. In de dictatoriale theorie,  komt de dictator op voor de groep, omdat ze daar zelf niet toe in staat is. Want daar zijn ze te dom voor. Collectivisten zijn hele lieve mensen, dus zij nemen de beslissingen namens deze arme mensen.

Je kunt iedere wandaad en misdaad rechtvaardigen met een beroep op het grootste goed voor de grootste groep. Veel dictators presenteren zichzelf als humantairen.

Vervolg in deel 12