donderdag 9 mei 2013

Europadag 5: Zaadcorporatisme Bedreigt Moestuinpreppers

De EU is niet alleen hard aan het werk voor je met het snoeihard neerslaan van belastingschuwheid (deel 1), het opzetten van instituties waar je niks van weet (deel 2), het recyclen van je taxeuro's in marktvijandige subsidies (deel 3), en het financieren van je eigen hersenspoeling (deel 4). De EU gaat ook achter moestuiniers en preppers aan. 

Er ligt regelgeving op de plank, op basis van een uitspraak van het Europese Hof uit 2012, om zaden centraal te gaan registreren. Gebruikers van zaden (inclusief de moestuinier en preppers) mogen in de toekomst alleen nog via het centrale orgaan goedgekeurde zaden gebruiken, op straffe van hoge boetes.

Voorheen waren kleine boeren en hobbyisten uitgezonderd, maar dat moet gaan veranderen. Corporatistisch BIG SEED onder leiding van Monsanto is een lobby begonnen om de markt te oligopoliseren, een van de centrale beleidsthema's van de EU.

Diversiteitslobbies zijn al begonnen met het sturen van open protestbrieven aan de vrijheidsvriendelijke gremia van de EU en nu beginnen de Duitsers ook pissig te worden.

De stoomroller van de EU walst verder, ook na Europadag..


Ook in deze serie
Europe Day 1: Barroso, Net Closing on Free European Citizen
Europe Day 2: The EU's Covert Operations