zaterdag 4 mei 2013

Er Zijn Geen 'Onschuldige' Duitsers

Hier boven staan twee tegenovergestelde standpunten over herdenken. De eerste tweet laat er geen misverstand over bestaan: nazimisdaden waren evil. Breng ze nauwkeurig in kaart, zodat we dit kwaad nooit zullen herhalen.

De tweede tweet gaat uit van een tegenovergesteld standpunt. Duitse soldaten waren 'onschuldig' want in oorlog door een speling van het lot. De tweep pleit daarom impliciet voor het herdenken van Duitse soldaten.

Wat is er mis met de tweede visie? Alles. Wat zijn de fundamenten waarop dat standpunt rust?

De kwade aard van het nationaal socialisme en de objectief abjecte gevolgen voor miljoenen mensen, spelen geen rol in de overweging. Dit impliceert dat goed en slecht, relatief is. Het hangt er maar vanaf aan welke kant van de strijd je 'bij toeval' terecht bent gekomen.

Dit standpunt gaat ervan uit dat de Duitse soldaat geen deel had aan het sociale systeem van zijn land. Als dat zo zou zijn, hoeft niemand zich verantwoordelijk te voelen voor het politieke systeem van zijn land.

Een politiek systeem, of het goed is of slecht, handelt altijd in naam van haar burgers. Daarom dragen we er verantwoordelijkheid voor. Ook dictaturen worden passief instand gehouden door de burgers. 

Nazi Duitsland heeft zijn eigen dictatuur in een democratisch systeem gekozen. Maar zelfs de Duitsers die tegen Hitler waren, waren verantwoordelijk voor dat bestuur en moesten de consequenties ervan dragen.

Individuele burgers van een land dat oorlog voert, zijn verantwoordelijk voor die oorlog. Daarom moeten ze zich betrokken voelen bij de politiek en ervoor zorgen dat ze geen verkeerde regering hebben.

Als we de daden van een regering kunnen isoleren van de individuele burger, hebben we geen politiek meer nodig! Dat is een vals beeld. Wij zijn verantwoordelijk voor de regering die we hebben. Daarom is het belangrijk om politiek serieus te nemen.