vrijdag 24 mei 2013

EP socialisten voeren hetze tegen Euroskeptici

De Europese Commissie wil een nieuwe stap zetten in de voetsporen van de voormalige Sovjet Unie.Ze willen net als de USSR moraal gaan opleggen door het uitdelen van boetes aan partijen die "niet de waarden van de EU respecteren".

De groep van de Oostenrijkse socialist Hannes Swoboda wil verhinderen dat rechtsradicale of xenofobe partijen in het EP vertegenwoordigd worden. Euroskeptische partijen worden zonder meer in een categorie gegooid met nationaal-collectivisten en andere etnisch deterministen, samen aangeduid als 'extreem-rechts'. Er zitten 13 partijen in het Europese Parlement die samen € 31 miljoen subsidie ontvangen. In de toekomst moeten anti-EU partijen geen subsidie meer krijgen, als het aan de socialisten ligt.

Deense liberalen in verzet

In Denemarken is het plan op liberale weerstand gestuit: een aantal partijen hebben de Deense minister van Europese Zaken opgeroepen alleen in te stemmen met het plan als die 'waarden' vooraf, duidelijk en concreet gedefinieerd worden.

De woordvoerder van de Deense liberalen, Lykke Friis, zegt met die objectieve criteria te willen voorkomen dat de nieuwe regels uitlopen op een hetze tegen andersdenkenden. Zelfs de Deense Groenen zijn zich doodgeschrokken. Nicholas Villumsen van de Groenen was duidelijk:
"Het lijkt erop alsof het parlement boetes gaat geven aan partijen met de verkeerde mening. Het is zeer zorgwekkend dat het Europees Parlement partijen vanwege hun standpunten wil straffen".

Goede waarden

De Deense minister Wammen pareerde de kritiek op het voorstel met het argument dat de regels niet van toepassing zijn op partijen die alleen in hun eigen land zijn vertegenwoordigd. Bovendien zou het maar gaan om "de basiswaarden van de democratie, rechtstaat en het respect voor minderheden" (!).

Het voorstel is reuze gevaarlijk, omdat daarmee de deur wordt opengezet naar het uitsluiten van partijen die zich verzetten tegen het beleid van Brussel. Gezien de reputatie van de eurocraten, die zich zelden iets gelegen laten liggen aan kritiek, is het een garantie dat de regels misbruikt zullen worden om EU-kritiek te smoren.

Verschil tussen wet en moraal

Het verschil tussen wet en moraal wordt steeds verder opgerekt. Waarden kun je niet juridisch opleggen zonder een tirannie te vestigen! Deutsche Wirtschafs Nachrichten noemt als voorbeeld landen onder sharia. Met het gebrek aan bewustzijn hiervan bij Europese wetgevers, is de EU steeds verder op weg de voormalige Sovjet Unie te emuleren.

Overigens kan het EP nu al boetes uitdelen. De Britse euroskeptische politicus Nigel Farage kreeg al eens een boete van 3000 euro aan zijn broek omdat hij de 'charme' van EU president Herman van Rompuy had vergeleken met die van een natte dweil.