dinsdag 7 mei 2013

Boekrecensie: The End Is Near and It's Going to Be Awesome!

Dit boek is zo vers van de pers dat er is nog geen vertaling van is. Maar de boodschap is dermate belangrijk dat we het toch moeten melden!  In zijn nieuwe boek, The End Is Near and It's Going to Be Awesome: How Going Broke Will Leave America Richer, Happier, and More Secure, onderzoekt Kevin D. Williamson de huidige crisis van de welvaartsstaat en toont hij aan dat de miskleunen van onze tijd de schuld zijn van de politiek. Uitkeringsprogramma's heeft ondernemersspirit gesmoord. Maar er is licht aan het eind van de tunnel! Miljoenen mensen wijzen de gevestigde orde af. Ze vertrouwen op hun eigen vernuft om succesvolle alternatieven te bieden

Het is hoog tijd om de stand van zaken eens grondig te onderzoeken. Hoe reageren burgers op het overheidsfalen? In The End Is Near and It's Going to Be Awesome: How Going Broke Will Leave America Richer, Happier, and More Secure zegt Kevin Williamson dat de VS uit elkaar aan het vallen is... en dat het maar goed is ook!

In een van de belangrijkste boeken van 2013 geeft de auteur van het ‘Exchequer’ blog een radicaal nieuwe kijk op de overheid en biedt hij een overtuigende analyse waarom de politiek niet werkt. Hij kijkt naar innovatieve oplossingen voor sociale problemen die spontaan ontstaan zijn door het falen van de politiek en overheid. 

Gebaseerd op succesverhalen van over het hele land, geeft The End Is Near and It’s Going to Be Awesome een spannend betoog van begin tot eind. Het biedt een doordacht plan voor een nieuw systeem, varierend van mensen die zelf hun kinderen scholen tot anderen, die succesvol een eigen munt begonnen. Het is evaluatie van innovatieve oplossingen, die spontaan ontstaan zijn door overheidsfalen. 

Elk jaar worden consumentenproducten en diensten beter, goedkoper en komen ze beschikbaar voor meer mensen; terwijl belangrijke diensten die de overheid verleent juist duurder worden terwijl de kwaliteit achteruit gaat. De reden voor deze paradox is simpel: politiek. Het komt niet door slechte politiek, niet liberale politiek, niet door conservatieve politiek, niet door de politiek van het grote geld, lobbies of belangengroepen, maar gewoon de praktijk van het leveren van goederen en diensten door de staat en  gemeentelijke diensten en hun achterhaalde praktijken. 

Williamson beschrijft de crisis van de welvaartsstaat in de tijd van globalisering en betoogt dat het  politieke falen van onze tijd in onderwijs, gezondheidszorg, sociale uitkeringen en monetaire politiek niet voortkomen uit ideologie, maar uit de aard van de politiek zelf. 

Je ontmoet thuisscholers die het onderwijssysteem achter zich hebben gelaten; je kijkt mee in private rechtsgebouwen waar onafhankelijk recht gesproken wordt; je ontmoet ondernemers die van alles ontwikkelen, van eigen valuta tot alternatieve geheime diensten; en je leest over de opmerkelijke wetshandhaving in het zogenaamde Wilde Westen. 

Terwijl het gedateerde overheidsmodel van de 20e eeuw instort onder zijn eigen gewicht van incompetenteie en inefficientie, wijst Williamson op de groene scheuten van the brave new world die in Amerika aan het ontstaan is, terwijl de overheid instort door eigen falen. De wereld zal rijker, gelukkiger en veiliger worden!

There’s been a lot of talk in the Blogosphere on how to “Enjoy the Decline” spurred on by the popular book with that title by econo-blogger Aaron Clarey on America’s future — or the lack thereof. But what happens next? What happens after the decline?