woensdag 24 april 2013

WHO kiest voor DDT: het einde van de milieubeweging?

Eerder deze week werd bekend dat ook de Wereldgezondheidsorganisatie nu kiest voor DDT om malaria te bestrijden. De regering Bush ging haar al voor. Kennelijk is zo'n domme cowboy dus slimmer dan een VN-organisatie. Nadert het einde voor de milieubeweging en haar onmenselijke ideologie, het ecologisme?

Net als het marxisme, waar het uit voortkwam, is het ecologisme een seculier, pseudowetenschappelijk geloof. De marxisten beweerden dankzij de inzichten van de economische wetenschap tot een rationele planning van onze economie, ja zelfs de hele samenleving, te komen. De resultaten zouden superieur zijn aan de tot mislukken gedoemde vrije-markteconomie. Toen de resultaten uitbleven - en het marxisme nog niet eens in de schaduw van het kapitalisme kon staan - storte het in elkaar.

Wat zou er gebeuren als de mensen ervaren dat de horrorscenario's van de milieubeweging gebaseerd zijn wetenschappelijk bedrog, en dat het door de milieubeweging voorgestelde beleid niet leidt tot een bestaan in harmonie met de natuur, maar tot opoffering van de mens ten behoeve van ongerepte natuur? De milieubeweging is groot geworden door het verketteren van DDT, door stemming te maken tegen alles wat chemisch (lees synthetisch) is.

Nu is gebleken dat de hetze tegen DDT was gebaseerd op pseudowetenschap, worden andere dogma's van de milieubeweging misschien ook ter discussie gesteld. Het verketteren van DDT heeft miljoenen mensenlevens gekost. Wie weet waar de hysterie rondom het door de mens versterkte broeikaseffect en de hetze tegen CO2 toe zullen leiden?

Californië daagt autofabrikanten voor de rechter om schade veroorzaakt door CO2-emissies te vergoeden. Al Gore eist dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen onmiddellijk wordt bevroren. Dat komt neer op het terugdraaien van de Industriële Revolutie en de terugkeer naar de Middeleeuwen.

Laten we hopen dat de ommezwaai van de WHO leidt tot het einde van de milieubeweging.

Zie ook Reject Environmentalism, Not DDT en Komt er dan eindelijk een einde aan de socialistische milieuterreur?

Dit artikel verscheen eerst op 22 september 2006 op Het Vrije Volk.