maandag 29 april 2013

We Verliezen de Oorlog Tegen Islam

Ik onderwerp me niet! 
We verliezen de Westerse beschaving en vrijheid vanwege drie fatale fouten in onze doctrine. Het betreft verkeerde identificaties door politieke correctheid en het gebruik van een verkeerd denkraam.
We falen de eerste regel van de oorlogvoering: ken je vijand!

De veiligheidsdiensten - met name die worden aangestuurd door president Obama - hebben onderzoek naar Islamitisch extremisme praktisch illegaal gemaakt. Homeland Security heeft het systeem opgeschoond. Honderden dossiers zijn vernietigd. Allemaal in een poging om een scheiding aan te brengen tussen islam en terrorisme. En dat is dan alleen nog wat er bekend is!

Maar islamitisch terrorisme is religieus geinspireerde oorlogvoering, wat betekent dat de bron 'een religie' is. De reden waarom terrorisme na de daad wordt toegeschreven aan Al Qaida, is omdat voor die tijd de bron - een religie - onaantastbaar is. Waarom? 

Omdat het 'een religie' is. Met andere woorden, religie geeft een kwade, onderdrukkende ideologie, die honderduizenden vermoord heeft sinds 9/11 (en 270 miljoen in 1400 jaar), vrije doorgang omdat het 'een geloof' is! Sommigen gaan zelfs zo ver in hun drogrede, dat ze denken dat iedere religie per definitie goed is

Maar religie is geen morele categorie! Het is een idee, net als ieder ander idee. De term is moreel neutraal. Om erachter te komen of een idee intrinsiek goed of slecht is, moet je het onderzoeken.

De tweede fout is de fundamentele handicap die we onszelf hebben toegebracht, namelijk het verbod om verbanden te leggen: in plaats daarvan zien we de 20,700 terreurdaden sinds 9/11 als ongerelateerde incidenten!

De denkfout, dat het deduceren van een algemeenheid uit een aantal specifieken 'verboden' is, is eigen aan de (post)moderne wetenschapsfilosofie. Ze maakt het voor islamadvocaten mogelijk om een enkele aanslag te isoleren van de anderen en te presenteren als een gebeurtenis op zichzelf, zonder de kernoorzaak aan  te hoeven geven. Alle terroristen zijn 'lone wolves', ieder verband wordt ontkend

De laatste vergissing is het verwarren van oorlogvoering met misdaad. En dat brengt ons terug naar de valse vergelijkingen met het christendom en jodendom, en het fundamentele gebrek aan begrip van de aard van de islam. Wij denken bij een staand leger aan een apart, militair instituut van mensen in uniform, die getraind worden voor de verdediging, zoals beschreven in de Geneefse Conventie, met de ethische instelling van de Just War Theory

Islam kent geen verdeling van machten, maar het kent ook geen scheiding van kerk en staat, of een verdeling in sacraal and werelds gebied. De verdediging van het geloof wordt toevertrouwd aan het geheel van de geloofsgemeenschap, de oemah, het collectief van moslims, het leger van allah

Dus als we terrorisme als misdaad zien, en terroristen als criminelen, gebruiken we een civiel denkraam voor oorlogsmisdadigers. Want dat is wat terroristen zijn. Het enige is, ze zijn onherkenbaar omdat ze geen uniform dragen. 

Toen Nederlandse rechters weigerden een terrorist uit te leveren aan de VS omdat de Amerikanen niet konden garanderen dat hij psychiatrisch zou worden behandeld, dan weet je dat we knettergek zijn geworden. Die therapie werkt niet eens voor misdadigers, laat staan voor gemotiveerde terroristen. Ze hebben geen zielsziekte, maar een mentale sclerose die hun hele kijk op het universum aantast! Met name hun ethiek.  

Idris Faridi is veroordeeld tot negen maanden cel, nadat een terroristenhandleiding, getiteld "39 Ways To Serve And Proceed In Jihad" werd ontdekt op zijn harddisk. Hij had gesolliciteerd bij het Millennium Stadium voor werk bij de Olympische Spelen. Gevangenis moet een middel zijn tegen 'sociale ziekten'. Maar wat we doen is een goed gemotiveerde terrorist terug op straat zetten

Dit is duidelijk niet de manier om de existentiele oorlog van onze generatie tegen een vijand die niet lijdt aan zelfdebilisering, te winnen. Lees dit stuk zorgvuldig: "Islam Voor Dummies: Religie of Ideologie", print het, lijst het in, hang het boven je bed en lees het iedere dag. 

Een vijand die je niet kunt framen, identificeren of begrijpen kun je niet bevechten. We zijn niet in oorlog met terrorisme, want terreur is een tactiek. We zijn niet in oorlog met Al Qaida, want Al Qaida is geen fysieke entiteit. Het is een franchise. Maar we zijn wel in oorlog, want iemand doodt ons op grote schaal.

We zullen op de een of andere manier een onderscheid moeten maken tussen het actieve en passieve leger van allah. Maar een ding moeten we nooit doen, en dat veronderstellen dat 'een religie' nooit een vijand kan zijn. Want dat is het blijkbaar wel. We moeten niet alleen onze vijand bevechten, maar ook onze zelfaangebrachte, mentale handicaps!

English translation