maandag 29 april 2013

Wat Recyclet de Milieubeweging Eigenlijk?

Recycling is in kringen van milieufanaten net zo'n must als het vermoorden van geloofsafvalligen en islamcritici bij radicale moslims. Maar welke ideeën recyclet de milieubeweging eigenlijk? George Reisman geeft op zijn weblog een interessant antwoord op deze vraag.
In wezen draaien communisme, nationaal-socialisme en ecologisme allemaal om haat en vernieling. Het object van de haat varieert, maar de grondslag voor al deze ideologieën is haat tegen menselijk leven en geluk.


Communisme: 
Het streven naar individueel eigenbelang leidt tot monopolies, depressies en uitbuiting van arbeiders door kapitalisten. Het moet worden vervangen door zelfopoffering ten behoeve van de arbeidersklasse en de Socialistische Heilstaat. Kapitalisten en grondbezitters moeten worden uitgeroeid ten behoeve van het proletariaat.

Nazisme:
Het streven naar individueel eigenbelang leidt tot onzuiverheid van ras, nationaal verval en de uitbuiting van Duitse arbeiders door Joodse kapitalisten. Het moet worden vervangen door zelfopoffering voor het belang van het arische superras en de nationaal-socialistische staat. Joden, zigeuners en Slaven moeten worden uitgeroeid ten behoeve van de Duitse Natie.

Ecologisme:
Het streven naar individueel eigenbelang leidt tot opwarming van de aarde, zure regen en het dunner worden van de ozonlaag. Het moet worden vervangen door zelfopoffering voor het belang van andere soorten - onze "mede-biota" - en voor het belang van de planeet, onder bescherming van internationale verdragen en een socialistische wereldregering (en superstaat) in wording: de VN.
Het overgrote deel van de mensheid moet worden uitgeroeid ten behoeve van onderdrukte soorten en de planeet. (Extreme milieu-activisten komen hier al openlijk voor uit. De 'gematigden' willen slechts de kooldioxide-uitstoot met 90 procent reduceren en daarmee de westerse levensstandaard terugbrengen tot die van een derdewereldland, met de kindersterfte en levensverwachting van een derdewereldland).

ZEG NEE TEGEN GERECYCLED COMMUNISME EN NAZISME. ZEG NEE TEGEN ECOLOGISME EN MILIEU-ACTIVISME
(Het bovenstaande is een vertaling van het artikel op het weblog van George Reisman. Op enkele punten ben ik afgeweken van de oorspronkelijke tekst, bv. American standard of living is vertaald met westerse levensstandaard; dit is tenslotte geen exclusief Amerikaans probleem).

Dit artikel verscheen eerst op 18 februari 2008 op Het Vrije Volk