dinsdag 30 april 2013

Vuistregel: Wat is Goed, Wat is Slecht?

Infowars heeft vandaag een kruispost van Natural News geplukt met een handige ezelsbrug om te bepalen of mensen, overheden, dan wel hun politieke daden en plannen goed of slecht zijn. Lees het straks zelf, maar hier is de morele vuistregel: 


Het gaat om 'control' versus 'empowerment'. Voor beide concepten zijn eigenlijk geen staatsgoedgekeurde Nederlandse woorden. Het dichtst in de buurt komen 'beheersing' en 'bemachtiging'. Wie iets beters weet mag het zeggen. 

Stel je een schaal voor, met uiterst links 'control' en uiterst rechts 'empowerment': dit klopt ook met het politieke spectrum ;-) 

Politici die power verlenen geven wijsheid, kunde, kennis en gereedschap, en erkennen de waarde van het individu. Ze respecteren bewustzijn en vrije wil. Het is GOED omdat het leidt tot vermeerdering en welvaart, die wordt doorgegeven van persoon tot persoon

Aan het linkse uiteinde hebben we 'beheersing'. Hier vind je politici die je willen beperken in  macht. Ze willen geld, je vrijheid, eisen gehoorzaming en dreigen met geweld om dat af te dwingen - hoewel ze in toenemende mate ook (woord)manipulatie en politieke correctheid toepassen.  Deze ethiek heeft maling aan het individu, ontkent vrije wil en persoonlijke vrijheid. 'Control' is inherent SLECHT omdat het mensen macht ontneemt. 

Deze morele vuistregel correspondeert met Ayn Rands morele standaard van het eigen leven.

Voor personen geldt hetzelfde: kijk naar hun daden en bepaal waar die zich bevinden op het beheersing-versus-bemachtigingsspectrum. Als ze vooral mensen willen beheersen, zijn ze vooral slecht. Verlenen ze macht, dan zijn ze goed. 

Politiek links is diep geworteld in de ethiek van beheersing. Links gelooft in gecentraliseerde macht over de economie, sociale controle over ouders en kinderen, staatscontrole over gezondheidszorg.

Politiek rechts gaat over non-interventie. Ze vinden dat de overheid moet afblijven van onderwijs, de economie, zaken en privelevens. Helaas is rechts tegenwoordig ook in de business van BIG Government. 

Het How-To stuk geeft een aantal praktische voorbeelden en biedt uitbreide uitleg over het verschil tussen liberalisme en libertarisme vanuit een christelijk perspectief. Atheisten kunnen voor God, Natuur lezen en via natuurwet tot dezelfde conclusie komen.