woensdag 17 april 2013

The American Way!

Hollywood heeft het weer eens voor elkaar: een knieval voor het anti-Amerikaanse multiculturalisme en het ultieme verraad aan het Vrije Westen.
In de nieuwe Supermanfilm, mag onze held nog wel vechten voor Truth and Justice, maar The American Way is taboe verklaard.
Lees meer op Jewish World Review.

Waarom maak ik hier zo'n punt van? Velen die vrijheid hoog in het vaandel hebben, weten immers dat Amerika niet alleen het land van de onbegrensde mogelijkheden is. Er bestaan wetten die afbreuk doen aan Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Denk aan verplicht lidmaatschap van een vakbond als je in bepaalde branches wilt werken. Denk aan de FCC, die voorschrijft wat omroepen wel en niet op TV mogen laten zien en horen.

Helaas is ook Amerika een gemengde economie. Links wil geestelijke vrijheid (behalve als je nare dingen wil zeggen over minderheden) en een planeconomie, rechts wil economische vrijheid (maar gaat vanwege de religieuze, altruïstische moraal altijd weer door de knieën voor de verzorgingsstaat) en een morele dictatuur. Amerika is niet het land van laissez-faire, in tegenstelling tot het beeld dat door anti-Amerikaanse progressieve intellectuelen geschilderd wordt.

Maar dat laatste bewijst tevens dat Amerika meer is dan slechts een land, meer zelfs dan een supermacht. Amerika is ook een idee, een ideaal. Niet voor niets hebben we het over de Amerikaanse Droom, als mensen zelf vorm aan hun leven willen geven en vrij willen zijn om te streven naar geluk.

Ondanks allle wetten die afbreuk doen aan de vrijheid en inbreuk maken op de rechten van het individu, staat Amerika nog altijd voor Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Het is dit ideaal van vrijheid, individualisme en kapitalisme dat centraal staat in de strijd tussen de Universele Waarden van de Verlichting en die van het multiculturalisme, marxisme (nog altijd niet dood) en last but not least het islamisme.

Dit artikel verscheen eerst op 1 juli 2006 op Het Vrije Volk