vrijdag 5 april 2013

PVV Verknalt Marokkanendebat


Eindelijk was het dan zover! De PVV's finest hour was in de vroege uren van vanmorgen aangebroken: het marokkanendebat, naar aanleiding van moord en doodslag op grensrechter, Richard Nieuwenhuizen (41) waarbij een aantal Marokkanen was betrokken, ging van start. De PVV zou eindelijk benoemen waar heel realiteit-geworteld Nederland al jaren naar snakt. Maar het werd een deceptie.

Ten eerste klopte de analyse niet. We hebben geen Marokkanenprobleem, maar een islamprobleem en een ontwijkingsprobleem. Door dit verkeerde frame zagen policor partijen, van links tot rechts, kans de rassenkaart te spelen. Aan het 'stigmatiseren' en 'wegzetten van groepen' geen gebrek.

Argumenteren op grond van statistieken is vragen om problemen: er zijn leugens, grote leugens, en statistieken. De oppositie kon daardoor grote bressen slaan in de verdediging van de PVV.

Links wordt gekenmerkt door groepsdenk, behalve als het politiek opportuun is; dan is er plots sprake van 'vrije individuen' met een 'eigen verantwoordelijkheid'. Dit primair liberale standpunt van de socialistische minister - dat gedeeld werd door D66, VVD en het communeautaire CDA - is uiterst ironisch, want een belangrijk effect van het Mocrocollectief (als van ieder collectief), is dat geen individu persoonlijke verantwoordelijkheid draagt: het collectief staat zwijgend om een dader heen, en loopt vervolgens als een man schouderophalend weg van de plaats des onheils.

Om het verweer van de minister op deze fundamentele grond af te doen als "een brij aan clichés" was filosofisch niet sterk van de PVV en verklaart mede waarom het debat de afgrond in ging.

De staat mag niet discrimineren. Dus het pleidooi van de PVV om Marokkaanse daders harder te straffen dan anderen, werd terecht afgeschoten. Ook dit had de PVV tevoren kunnen bedenken.

De VVD bij monde van Azmani geeft blijk van een absurde notie die heerst in bepaalde kringen: "Het is nooit de religie die dat soort dingen doet, het gaat om de mensen die een interpretatie daaraan geven." *Huh?* Ook de SP heeft "religie nooit als probleem bestempeld" *OMG!*

SP woordvoerder Karabulut gaf ongemerkt aan waar de kern van de drogrede zit: 
"Ik vind de islam geen probleem. Mensen veroorzaken problemen. Als er mensen zijn die onze wetten en regels overtreden, dan moeten we ze aanpakken zonder naar de afkomst te kijken."
Karabulut heeft het precies verkeerd om: ideeen, inclusief religies zijn de zaden van een kwade geest. Op basis van de inhoud van zijn mind bepaalt de mens zijn uiteindelijke daden. Maar in de hoofden van sommigen is idee, religie, bij voorbaat onaantastbaar en heeft het geen invloed op de besluitvoering van de mens.

Dit is de mindset van dictators en dwingelanden en the Face of Evil!: als mensen 'fout' zijn in plaats van ideeen ligt de weg open naar heropvoedingsgestichten en gulags! Wilders zelf maakte deze fout niet: hij scheidt islam van moslims! Dat is de reden waarom de rechter hem vrijsprak.

-- HAVE WE GONE MAAAAD?!

Maar daar blijft het niet bij! Idee is ook inherent, want kennis is a priori voor deze verwarde volksvertegenwoordigersDus een externe ideologie wordt een op een geidentificeerd met ras of geslacht. Het verklaart iets van de waanzin! Alleen met zo'n corruptie in je hoofd kun bij de constatering komen dat islamkritiek gelijk is aan racisme.

Debat gemist? Terugkijken.

-->

Lees ook: Politici Eisen Onderwerping aan Onfeilbaarheid