donderdag 18 april 2013

Primer in Politieke Filosofie - deel 8

Artikel 4 van het Handvest van de Verenigde Naties over Economische, Socialie en Culturele rechten luidtThe States Parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are determined by law...

Als we ervan uitgaan de staten rechten verlenen, betekent het, dat staten deze ook in kunnen trekken. Het enige dat ze volgens de collectivisten van de VN hoeven doen, is het aannemen van een wet.

Vergelijk dat met de Bill of Rights in de Grondwet van de Verenigde Staten:
Congress shall pass NO LAW restricting the freedom of speech, religion, peaceful assembly, the right to bear arms, etc. 
Het eerste is een voorbeeld van rechten volgens collectivisten, het tweede volgens individualisme. Een verschil van dag en nacht.

Individualisme gelooft dat de staat geen enkel recht heeft, tenzij het volk ze dat recht expliciet verleend heeft.

Terug naar deel 1