maandag 15 april 2013

Primer in Politieke Filosofie - deel 7

Vervolg van deel 6
Collectivisten hebben het standpunt dat staten veldslagen winnen, met het volk als hun dienaar. Individualisten zijn het oneens. Want als de staat rechten aan het volk verleent, kan het die rechten ook intrekken.


Individualisten vinden dat het volk veldslagen wint, en dat de staat hun dienaar is. Hun standpunt wordt verwoord in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring:
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. – That to secure these rights, Governments are instituted among Men...
Deze verklaring gaat ervan uit dat rechten inherent zijn in het individu. De rol van de overheid is niet het verlenen van rechten, maar de bescherming ervan.

Alle collectivistische systemen gaan uit van het tegenovergestelde. Dat geldt voor de Nazis, fascisten en communisten en ieder ander systeem dat uitgaat een collectief onder een regering.

Maar dat zijn niet de enigen.


Tip: neem een RSS abo zodat je geen aflevering hoeft te missen