vrijdag 12 april 2013

Primer in Politieke Filosofie - deel 6

Vervolg van deel 5
In een wereld die rechten van generatie op generatie overgeleverd heeft gekregen, is het gemakkelijk te vergeten dat rechten bevochten moeten worden; niet alleen op straat met spandoeken, maar letterlijk op het slagveld.

De default modus van het menselijke bestaan is tirannie. Een volk die dat vergeet, is onderweg naar de dictatuur. Wie niet bereid is rechten te verdedigen, verliest ze.

Je kunt je beroepen op de wet, op God, of op de Grondwet, maar met een geweer tegen je hoofd is dat een exercitie in futiliteit: rechten moeten op het slagveld afgedwongen worden. Rechten zijn geworteld in macht. Als we macht verliezen, verliezen we rechten.

We zullen nu zien waarom collectivisten en individualisten een verschillend idee hebben over de aard van rechten.

Als rechten fysiek bevochten moeten worden, moeten we ons eerst afvragen wie er veldslagen wint: de staat of het volk?

Als de staat veldslagen wint met het volk als haar dienaar zoals in de Middeleeuwen, is het aan de staat om rechten te verlenen en te onthouden.

Maar als het andersom is, en het volk wint veldslagen met de staat als haar gewillige dienaar, dan wint het volk veldslagen. In dat geval maakt het volk uit wat de rechten van de staat zijn.


Tip: neem een email of RSS abo zodat je geen aflevering hoeft te missen