woensdag 10 april 2013

Primer in Politieke Filosofie - deel 4

Omdat in natuurrecht rechten inherent zijn, heeft ieder mens recht op vrijheid vanwege zijn aard. Een mens heeft geen klauwen en slagtanden en moet overleven met zijn verstand.

De rede functioneert alleen optimaal, als de mens de vrijheid heeft te handelen naar zijn verstand.

Niemand kan rechten garanderen. We moeten er dus elke dag voor vechten. Verdediging tegen rechtenschendingen zijn niet alleen legitiem, het is de enige manier om rechten te houden. Hou die gedachte vast: we komen er in het volgende deel op terug.

Rechten zijn absoluut in de individualistische optiek, maar ze zijn wel beperkt van omvang: vanuit de bron, de natuur, zijn dat recht op leven, vrijheid en het recht om de vruchten te houden van persoonlijke inspanningen.

Uit het voorgaande volgen het recht op eigendom, zelfverdediging en het najagen van geluk naar eigen inzicht.

De positieve rechten van het collectivisme zijn tijdelijk van aard en in principe eindeloos in omvang als er 'consensus' over is. Ze worden gegeven en ontnomen door het gezag.


Tip: neem een email of RSS abo zodat je geen aflevering hoeft te missen