dinsdag 9 april 2013

Primer in Politieke Filosofie - deel 3

Fundamenteel in politieke filosofie is de vraag aan welke bron we rechten ontlenen. De bron van rechten bepaalt wat hun aard is. Collectivisten geloven dat de overheid de bron is van rechten. Het zijn relatieve rechten. Wat de overheid geeft, kan de overheid ook weer afnemen.
Individualisten ontlenen rechten aan God, de natuur, of de natuur van de mens zelf. Omdat die bron van rechten inherent is, zijn ze absoluut en onvervreemdbaar door overheid, een tiran of wie dan ook. Opstand tegen overheden die rechten schenden is daarom legitiem.

Onvervreemdbare rechten is de oorspronkelijke basis van mensenrechten. Maar met verloop van tijd is de collectieve opvatting over mensenrechten gaan overheersen. Mensenrechten worden nu verleend door overheden, de VN, en andere oganisaties, maar niemand kan ze garanderen.


Tip: neem een email of RSS abo zodat je geen aflevering hoeft te missen