maandag 8 april 2013

Primer in Politieke Filosofie - deel 2

Als we politieke filosofie uitsplitsen in twee hoofdcategorieen houden we maar twee ethische mens- en wereldvisies over: collectivisme en individualisme. Deze, elkaar wederzijds uitsluitende theorieen, verdelen de wereldpolitiek. Collectivistische visies noemen we links, individualistische rechts.

De meeste politieke partijen zijn tegenwoordig pragmatistisch (NB dit is iets anders dan pragmatisch). Dat wil zeggen dat ze hun perspectieven niet baseren op de principes die deze visies bepalen, maar ad hoc met oog op electoraal opportunisme. D66 voert het pragmatisme als huisfilosofie.

Het ethische uitgangspunt van het pragmatisme - het haalbare is het goede - is tevens de reden waarom de meeste partijen zich ergens in het midden bevinden. Een stem voor de ene of de andere partij is slechts het verschil in de marge en in de uitwerking van details.

Zelfs de oudste politiek stroming in Nederland, de liberalen, nu vertegenwoordigt door de VVD, is haar individuele wortels gemakshalve vergeten om samenwerking met de collectivistische PvdA te vereenvoudigen.


Tip: neem een email of RSS abo zodat je geen aflevering hoeft te missen